23948sdkhjf

Corona-resvanorna kartlagda

Svensk Kollektivtrafik har kartlagt hur svenskarnas resvanor med kollektivtrafik ändrades under corona-sommaren.

Resorna med kollektivtrafiken under sommaren 2020 minskade kraftigt jämfört med tidigare år på grund av pandemin. Men jämfört med vårens siffror ökade andelen resor för att besöka släkt och vänner och även relaterat till nöje, motion och fritidsaktiviteter. Det visar en ny rapport från Svensk Kollektivtrafik.

Rapporten baseras på resultatet av Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. I slutet av mars kompletterades undersökningen med frågor kring medborgares och resenärers inställning och resebeteende till kollektivtrafiken kopplat till coronapandemin.

– I vår undersökning syns tydligt att det generella resandet inte har återhämtat sig och marknadsandelen för kollektivtrafiken har fortsatt varit låg under sommaren. Kollektivtrafikandelen minskade kraftigt i slutet av mars och var som lägst i april, men sen började den öka, men långsamt, säger Mattias Andersson, ansvarig för Kollektivtrafikbarometern på Svensk Kollektivtrafik.

Sammanfattning av resultaten

• Sommarens resande med alla färdmedel var lägre än fjolårets, i alla ålderskategorier och alla månader. Däremot ökade andelen svenskar som gjorde resor, framför allt i juli och augusti, jämfört med tidigare under pandemin.

• Fyra av tio av de kollektivtrafikresor som ersatts med annat färdsätt sker med hållbara alternativ, som till exempel cykel och gång. Det innebär dock att sex av tio resor som ersatts har gått till privatbilism, med negativa konsekvenser för miljö och trängsel. 

• Under sommaren ökade andelen resor som handlade om att besöka släkt och vänner och även andelen relaterat till nöje, motion och fritidsaktiviteter. Dock ökade inte resandet så mycket att man ”tog igen” vad man inte rest under pandemins första månader. I kollektivtrafiken var det mer besöksresorna än nöje/motionsresorna som kom tillbaka.

• Distansarbetet, hemleveranser och digitala möten kulminerade i maj som ersättningsform till resande och minskade sedan. I slutet av sommaren var det färre än 30 procent som ersatte resorna med digitala lösningar.

• Under pandemins inledning minskade skolresorna men även tjänsteresor och att besöka släkt och vänner. Resenärerna fortsatte däremot med inköpsresor och resor till fritidsaktiviteter.

• Marknadsandelen för kollektivtrafik var som lägst i juli månad med 14 procent (för helåret 2019 var marknadsandelen 32 procent).

• Nöjdheten med kollektivtrafiken ökade under pandemins första månad men under sommarmånaderna minskade nöjdheten till lägre värden än motsvarande tid året innan.

• Oron att smittas av Corona i kollektivtrafiken är större än exempelvis oron att smittas på hållplatser/terminaler. Oron är större hos de som inte reser i kollektivtrafiken än de som reser, något som troligen kan förklaras av mediabilden om mycket trängsel, trots att forskningen inte kunnat bevisa att kollektivtrafiken särskilt bidrar till smittspridning.

• De som är äldre (65+) är de som i större utsträckning avstått från att resa överhuvudtaget, och det var samma grupp där oron för att smittas i kollektivtrafiken länge var som störst, nu är oron större i gruppen 55-64 år.

– Resandebeteendet hos svenskarna har förändrats, men vi får se hur det fortsätter utvecklas under hösten. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har kört full trafik trots en halvering av antal resenärer för att minska trängseln ombord. Samtidigt har de gått ut med budskapet att inte åka med kollektivtrafiken om du inte måste och betonat resenärens eget ansvar för att minska smittspridningen. Det här är budskap vi aldrig tidigare gått ut med, så vi ser fram emot den dag vi aktivt kan satsa på att återfå våra resenärer, säger Mattias Andersson.

Intresserad av rapporten i sin helhet? Klicka HÄR!

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078