23948sdkhjf

Fossilfritt namnbyte

Namnbyte markerar ett bredare spektrum för branschorganisation inom drivmedel.

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen tar nu ett bredare grepp om omställningen till hållbar mobilitet med förnybara lösningar som biodrivmedel till väg, flyg, sjöfart och arbetsmaskiner. Branschen öppnar även upp för gränsöverskridande samarbeten för att driva på omställningen till förnybara lösningar. Mot bakgrund av de stora förändringar som branschen driver för att skapa hållbar mobilitet byter SPBI namn till Drivkraft Sverige.

Därmed fullföljdes den förändring som började för några år sedan då ursprungliga Svenska Petroliuminstitutet bytte namn till Petrolium- och biodrivmedelsinstitutet. Framtiden ska vara helt fossilfri.

I början av året lanserade petroleum- och biodrivmedelsbranschen en färdplan tillsammans med Fossilfritt Sverige. Planen ska bidra till att Sverige blir klimatneutralt på ett konkurrenskraftigt sätt senast 2045Förändringarna pågår i hela värdekedjan och för flera transportslag.

– Det pågår en snabb omställning hos våra medlemsbolag. Det som idag är utvecklingsprojekt kan bli en brygga till nästa steg i omställningen eller bli standardlösningar imorgon. För att manifestera denna förändring som ger hållbar mobilitet för hela Sverige döper vi nu om SPBI till Drivkraft Sverige, säger vd Johan G Andersson.

Omställningen handlar om att ställa om produktionen för att öka andelen förnybara drivmedel och fånga in betydande volymer av koldioxid från produktionen av drivmedel. Den handlar också om att driva projekt tillsammans med fordonsindustrin för att konvertera dieselmotorer så att de kan drivas med hållbara biodrivmedel.

Inom branschen pågår också forsknings- och utvecklingsprojekt för att producera framtida förnybara elektrodrivmedel samt nya råvaror och produktionsmetoder för biodrivmedel. Flera branschaktörer ger sig också in på andra energiområden. Det handlar till exempel om att producera el av vindkraft för att möta det ökande behovet av elektrifiering och att allt fler drivmedelsstationer erbjuder biodrivmedel och elbilsladdning.

Vidare ser branschen ett ökat behov av fler samarbeten mellan olika sektorer, där olika energislag kan användas. Idag finns det drygt 20 färdplaner som tagits fram av olika organisationer. För att planerna ska bli verklighet krävs samarbete. Det är svårt att leverera cirkulära lösningar på egen hand.

– Vi ser stora möjligheter att driva projekt tillsammans med fler organisationer. Det behövs fler samarbeten där man ser hur olika sektorer kan samverka. Vi ser redan idag exempel där avfall för ett företag kan bli råvara för ett annat företag, säger Johan G Andersson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063