23948sdkhjf

Bussbranschen: ”Tänk om, Arlanda!”

Ett upprop från bussbranschen mot flyttad bussangöring på Arlanda överlämnades till flygplatsledningen 10 november.

Vid ett möte på Arlanda tisdagen den 10 november mötte en delegation från Sveriges Bussföretag företrädare för Swedavias ledning och överlämnade det upprop som 33 företagare och branschföreträdare signerat i protest mot Swedavias beslut att flytta alla bussar från terminal 5. Alla bussar utom SL:s linjetrafik flyttas 7-8 december till terminal 4 som blir ny angöringsplats för Arlandas busstrafik. SL:s linjetrafik med buss flyttades redan tidigare till Sky City, mellan terminal 5 och 4.

Beslutet har upprört både förbundet och bussföretagare över hela landet. Beskedet från Swedavia kom i mitten av september. Då hade redan inledande diskussioner kring förändringar för busstrafiken på flygplatsen, med anledning av Swedavias planerade om- och tillbyggnader, mellan framförallt Sveriges Bussföretag, Vy/Flygbussarna, Stockholms läns bussbranschförening, förbundets arbetsgrupper med flera aktörer förts. Beslutet som meddelades kom dock plötsligt. Anledningen var enligt Swedavia att den lösning för bussangöring som tidigare diskuterats inte längre var möjlig då nya internationella säkerhetsbestämmelser för flygplatser krävde att alla angörande fordon hölls på ett längre säkerhetsavstånd från själva terminalerna.

Bakgrunden var bland annat genomförda terrorhandlingar med fordon, som resulterat i nya internationella säkerhetsprotokoll. Den angöring utanför terminal 5 som då tidigare diskuterats mellan Swedavia och bussbranschen blev då omöjlig och enligt Swedavia blev alternativet med angöring vid terminal 4 den bästa, trots att terminalen just nu under pandemin är stängd för alla flygtrafik.

Sveriges Bussföretag representerade vid mötet att av Anna Grönlund och Oscar Sundås samt medlemsföretagarna Inger Högberg, Högbergs Buss/CWUX BF, Pär Åkerberg, Åkerbergs Trafik/Stockholms Läns BF och Robert Nyberg, Vy Buss och Flygbussarna.

Swedavia hade också öppnat för ytterligare deltagande vid mötet via länk, och 25 bussföretag tog tillvara på chansen att lyssna och ställa egna frågor via två olika chattfunktioner. Vid mötet presenterade Swedavia bakgrund och skäl till sitt beslut och visade på kartor och i film förutsättningarna och villkoren för fortsatt bussangöring på Arlanda. Bussbranschens delegation lyfte frågan om varför enbart bussarna flyttades och påpekade att detta starkt missgynnar klimatsmart kollektivt resande.

Flera bussföretagare påpekade också att det redan tidigare varit problem med nitiska parkeringsvakter som bötfällt bussar när grupper av resenärer blivit försenade, att reglerna för parkering av väntande bussar innebär problem att hålla kör- och vilotidsreglerna korrekt och att grupper som anländer behöver bättre skyltning och en särskild meeting point. Att beslutet i sig också snedvrider konkurrensen mellan buss och övriga transportslag lyftes också.

Swedavia svarade att man absolut skulle se över de utmaningar rörande bemötandet av bussar och förare till den 7 december, men att beslutet att flytta bussangöringen står fast. I framtiden planerar Swedavia för att bygga ett särskilt angöringshus för alla ankommande landtransporter, i syfte att förenkla och förbättra för alla besökare och resenärer på Arlanda. På grund av rådande pandemin är tidplanen för detta i nuläget osäker. Även finansieringen behöver diskuteras. Idag är bussarna tillsammans med ”hämta-lämna snabbt med privatbil” det enda transportslag som inte betalar angöringsavgifter på Arlanda.

Dialogen mellan bussbranschen och Swedavia fortsätter nu, men samtidigt tvingas Sveriges Bussföretag konstatera att en flytt av busstrafiken till terminal 4 i nuläget ligger fast. Sveriges Bussföretag kommer nu tillsammans med bussbranschföreningarna Stockholms Läns BF och CWUX BF arbeta för att de punkter som togs upp vid mötet ska genomföras. Förbundet kommer också intensifiera dialogen med Swedavia inför framtiden, då beslutet att flytta all busstrafik till terminal 4 är en tillfällig lösning. Hur länge denna tillfälliga lösning ska vara är i nuläget osäkert, vid mötet diskuterades 2-10 år.

Fotonot. En fullständig redovisning av vad som sades på mötet kommer att finnas på Sveriges Bussföretags webbsida inom 14 dagar, efter dialog med Swedavia.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078