23948sdkhjf

KollA:s framtidsplaner formerade

KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté, har format planer för kommande år på sitt webbmöte 25 november.

Välbesökta webbinarier, uppdaterade modellavtal och problemställningar i samband med pandemin. Det var några av alla de punkter som stod på agendan för kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA:s, agenda under det senaste mötet 25 november.

Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de vägledningar och rekommendationer vilka är framtagna på Partnersamverkan uppdrag för den upphandlade svenska kollektivtrafiken. Dessa ska ge information, stöd och inspiration till både RKM och trafikföretagen och öka förståelsen för varandras verksamheter. KollA ska även ta tillvara goda exempel, utveckla dokumenten över tid för möjligheten till mer kollektivtrafik för pengarna och goda upphandlingar för båda parter. De dokument och verktyg som tas fram inom arbetet granskas juridiskt och finns tillgängliga på partnersamverkan.se

Emma Forsberg, Nobina och ordförande Ewa Rosén redovisade vid mötet den 25 november diskussioner och frågor från de pågående webbseminarierna om de nya vägledningarna för upphandlad kollektivtrafik som togs fram 2020. Deltagare från 18 regionala kollektivtrafikmyndigheter deltar vid webbinarierna och får  kunskap om Vägledningarna och hur det fungerar, vilket ökar förutsättning för stor användning framöver.

På mötet behandlades även uppdragen från Partnersamverkans styrgrupp som just nu pågår. Det handlar om att analysera problemställningar gällande frivolym, force majeure och intäktssäkring till följd av pandemin samt att ge förslag till framtida affärsneutrala lösningar. Ett första utkast till dokumentation presenterades för fortsatt arbete inom KollA.

Arbetet med att förnya modellavtalen pågår också. Ny kontraktsstruktur är framtagen för fortsatt arbete inom projektgruppen och kommande avstämning med en mindre referensgrupp.

En plan för KollAs arbete under 2021 är beslutad av Styrgruppen inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, där KollA ingår. Planen innehåller bland annat följande beslutade uppdrag och utvecklingsområden:

• Färdigställa arbetet med att förnya modellavtalet och bilagor
• Utveckla modellavtal för produktionsersättning utifrån arbetet med modellavtal incitament
• Avstämning mot reviderad Miljöbilaga och reviderad bilaga Trygghet och säkerhet
• Påbörja arbete med en ny Vägledning för uppföljning av trafikkontrakt
• Planera och genomföra en Årskonferens hösten 2021, om möjligt utifrån pandemiutvecklingen.

I KollA ingår:

Ordförande Ewa Rosén, fristående konsult

För SKR
Ordinarie ledamot Magnus Ljung, SKR
Suppleant, Henrik Sollenborn, RKM Sörmland 

För Svensk Kollektivtrafik
Ordinarie ledamot Conny Malmström, Östgötatrafiken
Suppleant Anna Johansson, Västtrafik
Adjungerad ledamot Mattias Adell, Svensk Kollektivtrafik

För Tågföretagen
Ordinarie ledamot Dan Olofsson, SJ 

För Sveriges Bussföretag
Ordinarie ledamot Emma Forsberg, Nobina
Adjungerad ledamot Friederike Thorstensson, Transdev
Suppleant Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125