23948sdkhjf

”Stödet snedvrider konkurrensen”

Regeringens föreslagna stöd för paketresor riskerar att snedvrida konkurrensen – det anser Sveriges Bussföretag.

Sveriges Bussföretag skickade 11 december in ett remissvar gällande utkast på förordningen om statligt lån till paketresearrangörer till följd av pandemin. I arbetet med remissen har vi fört en nära dialog med Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF) och Visita. I grunden är förbundet positiva till att förordningen läggs fram, men att dess funktion som stödåtgärd för branschen missas då den kommer alldeles för sent och riskerar att träffa fel. Det är också tydligt att den inte är avsedd att vara ett stöd för branschen utan fokus ligger ensidigt på konsumenterna.

Det finns behov av förtydliganden inom många delar av förordningen vilket också pekas på i remissvaret. Sveriges Bussföretag lyfter dock två delar som särskilt viktiga:

  • Ansökningstiden – ansökan skall ske fram till 31 mars 2021, och därefter kommer alla ansökningar att hanteras samtidigt. Krisen för företagen startade redan i mitten av mars 2020, och att efter nio månader föreslå att företagen skall vänta minst fyra månader till på att erhålla lån, är inte acceptabelt. Vi föreslår istället att ansökningar skall behandlas utifrån tidpunkt för avresa och att de resenärer som väntat längst skall få sina återbetalningar först. Kammarkollegiet behöver kunna äska ytterligare medel vid behov. Annars finns risk att företagen går i konkurs och då blir resenärerna definitivt utan pengar, eftersom de inte omfattas av resegarantin om resan ligger bakåt i tiden.

  • Arrangören ska ha underlåtit att återbetala – detta är den mest problematiska delen av förordningen. Alla företag inom resebranschen har velat vårda sina kundrelationer och återbetala enligt gällande regler – vilket också gjort att många exempelvis har tagit lån till betydligt sämre villkor än de som erbjuds i de föreslagna statliga lånen. Det är alltså endast företag som bryter mot gällande regelverk om återbetalningstid som har möjlighet att låna pengar till återbetalningar enligt förordningen. Förbundet anser att även företag som har löst sina återbetalningar ska kunna söka lånen, om de exempelvis kan visa på att underleverantörer inte återbetalat. Pengarna kan då användas till att exempelvis lösa lån med sämre villkor.

– Genom att erbjuda de researrangörer som brutit mot gällande regelverk, framförallt vad gäller återbetalningstid, förmånliga statliga lån för att lösa sina återbetalningar och utesluta de företag som gjort rätt för sig snedvrider konkurrensen mellan företagen och sänder väldigt märkliga signaler till företagen. Även om det är tydligt att det är konsumenterna som är största fokus i regeringens föreslagna åtgärd så ser vi stora risker att den kommer träffa väldigt fel, säger Oscar Sundås, branschutvecklare turist- och beställningstrafik på Sveriges Bussföretag.

Läs hela remissvaret här

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.141