23948sdkhjf

Tvingade in i nytt kollektivavtal

Fackförbundet Seko och arbetsgivarorganisationen Almega har tecknat ett nytt kollektivavtal för anställda i Pågatåg – men operatören Arriva fick inte inte vara med vid förhandlingarna vilket är unikt inom svensk avtalsrörelse.

Ett nytt kollektivavtal som gäller för trafiksystemet Pågatåg har tecknats med fackförbundet Seko. Avtalet tecknades av Almega Tågföretagen utan nuvarande operatör Arrivas medverkan.

Tågföretagen valde att fatta ett styrelsebeslut som gav vd för Tågföretagen rätt att teckna ett centralt avtal gällande enbart trafiksystemet Pågatåg utan Arrivas medverkan. Arriva tvingas därmed in i ett avtal utan möjlighet att påverka villkoren för sina medarbetare. Detta är en unik händelse där en arbetsgivarorganisation fattar ett beslut över huvudet på ett medlemsföretag i denna typ av frågor. Fackförbundet Seko har lovordat tågföretagens agerande i sin egen pressrelease. Seko skriver att Arriva har blivit överkörda av Almega Tågföretagen genom att ha ”fråntagits makten över sitt eget avtal”.

– Almega Tågföretagen har meddelat att de är nöjda med avtalet ur både ett medarbetar- såväl som ett arbetsgivarperspektiv, säger Johan Lindgren, vd för Arriva Sverige. Han fortsätter:

– Dock så framgår det inte att Arriva direkt missgynnats genom att Tågföretagen fullständigt accepterat alla krav Seko riktade mot Arriva, oavsett dess skälighet, vilket medför en stor ekonomisk skada för bolaget. Detta agerande av Tågföretagen visar vidare att fackföreningar kan flytta fram sina positioner i lokala avtal om man bara gör detta under avtalsrörelsen, oaktat den sakliga grunden under hot om konflikt. Detta gör att vi ifrågasätter Tågröretagens agerande som arbetsgivarorganisation.

Den viktigaste förhandlingspunkten gällde lönerna för kundvärdar som är en ny kategori medarbetare i trafiksystemet Pågtågen. Arriva föreslog under diskussionerna i styrelsen för Tågföretagen att Seko skulle erbjudas en grundlön för kundvärdarna om 26 752 kronor i månaden, vilket är högre än för motsvarande befattning har på SJ:s tåg. Även i relation till andra yrken anser Arriva att kundvärdarnas löner är marknadsmässiga (allt enligt uppgifter som företaget själva refererar till på sin hemsida) utifrån de kompetenskrav som ställs på rollen. Det avtal som Tågföretagen nu tecknat ger kundvärdarna en lön om 31 130 kronor i månaden.

– Arriva strävar alltid efter att erbjuda marknadsmässiga villkor för alla våra medarbetare men att bli påtvingade ett avtal där lönerna är väsentligt högre än branschsnittet är uppseendeväckande. På sikt är det Region Skåne som kommer att få ta kostnaden då detta avtal avser upphandlad trafik. I normala fall hade regionen möjligen velat diskutera om dessa pengar skulle allokerats till kollektivtrafiken eller andra viktiga samhällsfunktioner som exempelvis vård och skola. Just nu utvärderar vi den uppkomna situationen och har i nuläget inte bestämt hur vi ska gå vidare, avslutar Johan Lindgren.

Hur Seko ser på Arrivas kritik kommer att publiceras på RT-Forum när deras kommentarer når redaktionen. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078