23948sdkhjf

Färjorna fortsätter tappa

Nedgångar i både passagerar- och godstrafik noteras i svenska hamnar även under tredje kvartalet 2020.

Under tredje kvartalet 2020 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 5,2 miljoner, vilket är en kraftig minskning, motsvarande -53 procent jämfört med samma kvartal 2019. Den totala godshanteringen i svenska hamnar var 41,1 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning med sex procent jämfört med samma period föregående år. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys. Ökningar och minskningar i texten avser förändringar till tredje kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2019.

Antal passagerare i utrikes trafik minskade med 59 procent, till 3,7 miljoner passagerare. Minskade passagerare till/från finska hamnar bidrog mest till minskningen. Antal passagerare till och från finska hamnar minskade med 79 procent, till 578 000 passagerare. 

Att passagerarantalet minskar har varit väntat på grund av restriktionerna. Länge stod hoppet till att godsvolymerna skulle vara rederiernas räddning, men siffrorna för tredje kvartalet är inte heller de särskilt munter läsning:

Totalt minskade den hanterade godsvikten i de svenska hamnarna för samtliga lasttyper. Godsvikten till/från utrikes hamn minskade med 4 procent, till 34,8 miljoner ton.

Lossat (ankommande) gods från utrikes hamn minskade med 9 procent, till 18,6 miljoner ton. Råolja, rundvirke och kemikalier tillhörde de varugrupper som bidrog mest till minskningen i totalt lossade godsmängder i utrikes trafik. Nedgångarna var 15, 31 respektive 27 procent.

Lastat (avgående) gods till utrikes hamn ökade med 2 procent, till 16,2 miljoner ton. Järnmalm bidrog mest till ökningen; lastad vikt järnmalm till utrikes hamn ökade med 140 procent, till 1,3 miljoner ton.

Inrikes lossat gods minskade med 11 procent, till 3,2 miljoner ton. Här minskade den lossade vikten järnmalm från svensk hamn med 50 procent, till 283 000 ton.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar om havsgående fartyg med en bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik; dvs för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Statistiken beskriver fartygs-, varu- och passagerartrafiken. 

Kommentera en artikel (2)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078