23948sdkhjf

Klart- omställningsstödet förlängs!

Äntligen – nu är det klart med ansökningsdatum för höstens och vårvinterns omställningsstöd - Sveriges Bussföretag kommenterar beslutet.

EU-kommissionen har godkänt förslaget om att förlänga omställningsstödet för augusti 2020 till och med februari 2021. Regeringen avser att fatta beslut om de nya reglerna inom kort så att de kan träda i kraft den 25 februari.

– Äntligen kom besked om när omställningsstödet från augusti kan sökas av alla de företag som nu kämpar för att överleva i pandemins spår. Över 75 procent av bussföretagen uppger att de har tappat mer än 80 procent i omsättning inom vissa segment under 2020. Hela bussbranschen har drabbats oerhört hårt i pandemins spår. Omställningsstödet är tillsammans med stödet för korttidspermittering viktigt för att fler företag ska kunna hålla i och hålla ut till dess vi börjar resa igen. Samtidigt räcker de inte. Förra veckans regeringsbeslut om att inskränka resandet med buss och tåg i fjärrtrafik var innebär att många företag nu överväger att också ställa den kommersiella linjetrafik man trots allt lyckats upprätthålla för de som behöver och måste resa även under pandemin. Och för de företag som kör upphandlad trafik åt landets regioner och kommuner har de riktade stöden till den allmänna kollektivtrafiken enbart riktats till landets regioner – företagen som kör har inte kunnat söka dessa stöd alls, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Förbundet fortsätter nu att tillsammans med andra företrädare för persontransporter driva på för riktade och utökade stöd till näringen.

FAKTA/Så här beskriver regeringen stödets utformning

Omställningsstödet för augusti 2020–februari 2021 kommer att vara uppdelat på tre stödperioder och kommer precis som tidigare stöd vara möjligt att söka för företag som haft ett visst omsättningstapp jämfört med motsvarande månader 2019. Stödet kan sökas under perioden 25 februari–30 april 2021.

Stödet beräknas något annorlunda jämfört med tidigare stödperioder. De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina så kallade icke-täckta fasta kostnader. De högsta subventionsgraderna gäller små företag. Det är företagets fasta kostnader enligt samma definition som tidigare minus det täckningsbidrag företaget fått från sin försäljning under stödperioden. När man fastställer täckningsbidraget får företag räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader som minskar försäljningsintäkterna. Att beräkningen ändras beror på EU:s regler för den här typen av stöd. Modellen bedöms vara mer förmånlig för de flesta företag jämfört med vad som gällt tidigare.

Företag kan få stöd med sammanlagt högst 97 miljoner kronor för de tre stödperioderna. Krav på revisorsintyg gäller ansökningar på minst 100 000 kronor för en stödperiod. Till skillnad från tidigare kommer det dock inte finnas något krav på revisorsintyg enligt den mer ingående granskningsstandarden (så kallat bestyrkandesintyg).

Omställningsstöd augusti-februari för små företag*

Aug-okt

Nov-dec

Jan-feb

Minsta omsättningstapp

40 %

30 %

30 %

Subventionsgrad

75 %

90 %

90 %

Omställningsstöd augusti-februari för större företag

Aug-okt

Nov-dec

Jan-feb

Minsta omsättningstapp

40 %

30 %

30 %

Subventionsgrad

70 %

70 %

70 %

*Med små företag avses företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093