23948sdkhjf

Danska bussföretag får stöd för coronarestriktioner

Danska bussföretag får stöd för Corona restriktioner

I Sverige går det att söka stöd till och med februari. Regeringen har tillkännagett fortsatta stöd t o m april 2021 men än är detaljerna för ansökan inte klara. På regeringens webbplats meddelas att månaderna mars och april kommer att utgöra två olika stödperioder för att avräkningen ska fungera för det fall nedstängningsstödet skulle aktualiseras. Sveriges Bussföretag driver tillsammans med flera andra företrädare för näringar vars verksamheter i princip drabbats av näringsförbud krav på fortsatta, långsiktiga och helst riktade stödåtgärder till pressade företag. Förbundet har tillsammans med andra näringslivsföreträdare drivit på för att införde restriktioner direkt ska följas av stödåtgärder för drabbade företag. Hit hör bland annat restriktioner för antalet resenärer i bussar i fjärrtrafik.

– De näringar som likt turistbussbranschen drabbats hårdast av Coronakrisen och där det nu finns uttalande restriktioner för verksamheten behöver riktade och långsiktiga stöd för att inte helt raderas ut, säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund med eftertryck.

Hälften av turistbussföretagen i Sveriges Bussföretag har tappat minst 90 procent av sin verksamhet 2020

En färsk medlemsenkät inom Sveriges Bussföretag med 170 svarande bussföretag visar att nästan 50 procent av företagen med verksamhet inom turist- och beställningstrafiken har tappat minst 90 procent. Över 75 procent har tappat minst 80 procent och nästan 95 procent har tappat minst 60 procent.

Danmark valde redan från början en annan utgångspunkt för de offentliga coronastöd man tog fram. Istället för generella stöd till alla företag kopplade man stöden till de restriktioner som infördes. Företag som kunde visa att man direkt eller indirekt, i det senare fallet som exempelvis underentreprenör, drabbats av de danska restriktionerna för att motverka smittspridning av corona har under hela pandemin fått mer långsiktiga stöd än sina svenska kollegor. Danmark har till skillnad från Sverige varit betydligt tuffare i sina restriktioner bland annat med så kallade lock-downs.

– De danska dokumentationskraven för att få stöd har varit omfattande och ibland svårtillgängliga, vilket vi som förbund kritiserat. Samtidigt har det varit bra att de offentliga ersättningarna så tydligt kopplats till införda restriktioner. Slutsatsen som både våra beslutsfattare och vi i näringslivet dragit är ju att så länge det finns restriktioner ska det finnas stöd till hårt drabbade företag. Våra riktade stöd har också gjort att offentligt medel hamnat hos de företag som verkligen drabbats av Corona krisen. För de danska turistbussföretagen har de danska stöden varit avgörande för fortsatt överlevnad och vi har haft en god dialog med vår regering, säger Michael M Nielsen, vd Dansk Persontransport som organiserar de danska buss- och taxiföretagen.

Sveriges Bussföretag har vid upprepade tillfällen pekat på att om inte stöden når fram till de svenska bussföretagen riskerar corona krisen på sikt att leda till att den svenska bussbranschen får svårt att hävda sig i konkurrensen med utländska bussföretag vars regeringar under corona krisen gett mer långsiktiga och riktade stöd till sina bussföretag. Därmed kan effekterna av corona krisen bestå i många år, även efter det att vi med genomförda vaccinationer börjar resa igen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.095