23948sdkhjf

Studenter fick pris

27 april fick två studenter pris för bästa examensarbete inom kollektivtrafiken – bakom priset står bland andra Sveriges Bussföretag, K2 och Svensk Kollektivtrafik.

27 april delades prisen ut för 2020 års bästa examensarbeten inom kollektivtrafik på väg. Det är K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik som delar ut priset vid webbinariet ”Strategiska verktyg för ökad framkomlighet för busstrafik”. Vinnarna av branschens pris för bästa uppsats presenterar sina arbeten under webbinariet.

Första pris, ett arvode på 40 000kr, tilldelas Filip Tammergård från Linköpings universitet för examensarbetet ”Intelligent styrning av trafiksignaler – Trafiksignalstyrningens påverkan på tidsfördröjningar och utsläpp i trafiken”

Motivering: För att ha lyft fram ett ämne som fått alldeles för lite uppmärksamhet, men där potentialen för att utveckla kollektivtrafiken är enorm. Digitaliseringens möjligheter för kollektivtrafiken synliggörs genom att arbetet visar hur smart styrning av trafiksignaler kan leda till minskade körtider som leder till minskade koldioxidutsläpp, lägre produktionskostnader, kortare restider och därigenom ökat kollektivtrafikresande. Arbetet visar hur en förhållandevis billig investering kan ge snabb och stor utväxling och enkelt implanteras i många kommuner, liksom av staten. God vetenskaplig kvalitet och ett systematiskt tillvägagångssätt genomsyrar arbetet.

Andra pris, ett arvode på 20 000kr, tilldelas Oskar Fransén från Lunds universitet för examensarbetet ”Busskörfält - Potential för regional busstrafik”

Motivering: För att ha fördjupat kunskaperna kring det ständigt aktuella ämnet busskörfältens potential, denna gång för regional busstrafik. Nyttan för branschen görs tydlig genom att arbetet visar på möjligheter att öka andelen resande med kollektivtrafik genom att trafiken kan snabbas upp och bussens prioritet i förhållande till bilen blir uppenbar vid vältrafikerade infarter till tätorter. Arbetet håller god vetenskaplig kvalitet och visar på kunnighet i datahantering och analysarbete liksom förståelse för de behov kollektivtrafikens aktörer har.

Priset delas ut till examensarbete som har skrivits vid ett svenskt universitet eller högskola och som handlar om någon aspekt av kollektivtrafik på väg. Examensarbetet ska vara på kandidat- eller mastersnivå. Priset delas ut till det eller de examensarbete som är mest relevant och intressant för branschen samt håller den högsta vetenskapliga kvalitén. Priset har delats ut vartannat år under ca 15 år. Juryn har bestått av Lars Annerberg från Sveriges Bussföretag, Lars Sandberg från Svensk Kollektivtrafik samt juryns ordförande Helena Svensson från K2.

Branschens pris för bästa examensarbete delas ut av Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Priset sponsras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arriva, Nobina, Transdev samt av Keolis och Vy.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.084