23948sdkhjf

"Ingen ska behöva dö i trafiken"

I dag inleds FN:s globala trafiksäkerhetskonferens UN Global Road Safety Week där Sverige deltar -

Trafiksäkerhet är en hygienfaktor för våra medlemsföretag men vi anser att vägunderhållets betydelse för trafiksäkerheten har kommit i skymundan under senare år, det anser Transportföretagen som kräver att något görs för att komma åt problemen.

Sverige ligger i framkant i nationella jämförelser - men en nollvision är en nollvision och inget liv ska behöva gå förlorat. Ett aktivt trafiksäkerhetsarbete innebär välmående vägar, enligt Transportföretagen.

– En stor del av våra medlemsföretag har vägen som arbetsplats och många arbetar aktivt med trafiksäkerheten. Ett förebyggande trafiksäkerhetsarbete och att minska riskerna är en självklar uppgift för alla seriösa åkerier. Yrkesförarna är och ska vara vägens riddare och hur de agerar i trafiken påverkar andra trafikanters beteende, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen. Han fortsätter:

– Trafiksäkerheten är ett av branschens viktigaste områden och branschen är beredd att ta sitt ansvar. Men staten måste som systemutformare också ta sitt och se till att vägarna är i farbart och trafiksäkert skick. Som transportnäringens samlade röst vill Transportföretagen nu se ett mer aktivt trafiksäkerhetsarbete med fler åtgärder än att sänka hastigheterna.

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. Organisationer anser att:

  • Vägavsnitt som inte motsvarar dagens trafiksäkerhetskrav måste byggas bort.

  • Underhållsskulden på vägnätet måste börja betalas av

  • Mitträcken behöver byggas ut på vägar där motorvägsstandard inte är motiverat, då mötesseparering är en relativt enkel åtgärd för att göra vägen säkrare och förbättra trafikflödet.

  • Felaktigt doserade kurvor måste åtgärdas

  • Siktförbättrande åtgärder måste vidtas

Det svenska vägnätet bryts ned snabbare än förutsett, något som Trafikverket själva konstaterar. Att förbygga skador blir mer ekonomiskt i längden. Trots det har ansvariga myndigheter under många år tillåtit att Sveriges gemensamma vägkapital fått förfalla. Underhållsskulden kommer att växa om inte mer pengar skjuts till.

– Det är en utveckling vi måste bryta. Ett hållbart samhälle och transportsystem är ett samhälle med utvecklad och stark mobilitet. Det finns också en stad- och landdimension. Människor bosatta i mindre tätbefolkade delar av landet kan inte bara mötas av sänkta hastigheter som en åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten, säger Marcus Dahlsten.

I januari släppte Transportföretagen rapporten Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll. Den visar att mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick. De medel som regeringen tilldelat vägarna i infrastrukturpropositionen innebär att underhållsskulden kommer fortsätta att växa, något som våra barn och barnbarn får betala.

Läs hela rapporten gen om att klicka HÄR!

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078