23948sdkhjf

Långsam återhämtning för turismen

Under 2021 ökade den globala turismen med fyra procent, visar den globala turismorganisationen UNWTO:s rapport. Trots en återväxt på fyra procent, var de internationella tursitankomsterna under det gångna året 72 procent lägre än innan pandemin.

Samtidigt menar UNWTO att det större antalet vaccinerade i kombination med enklare möjlighet till att resa genom ökad gränsöverskridande samordning och protokoll, har bidragit till att frigöra en uppdämd efterfrågan.

Under det andra halvåret återhämtade sig den internationella turismen sig något, men återhämtningstakten är fortfarande långsam och ojämn på grund av varierande grad av rörlighetsbegränsningar och vaccinationsfrekvenser.

Enligt UNWTO hade Europa och Amerika den största turismen under 2021 och ökade med 19 procent respektive 17 procent, dock är det fortfarande 63 procent lägre än innan pandemin.

Under 2021 beräknas turismen bidragit med 1,9 biljoner dollar, vilket motsvarar omkring 16 biljoner svenska kronor. Exportintäkter från den internationell turism kan komma att överstiga 700 miljarder dollar 2021, en liten förbättring jämfört med 2020 på grund av högre utgifter per resa, men mindre än hälften av de 1,7 biljoner dollar som registrerades 2019.

Enligt UNWTO:s senaste expertpanel ser 61 procent att 2022 har bättre utsikter, medan 58 procent förväntar sig en återhämtning 2022, mestadels under tredje kvartalet.

Majoriteten av experterna, 64 procent, förväntar sig nu att internationella ankomster återgår till 2019 års nivåer först 2024 eller senare.


UNWTO:s konfidensindex visar en liten nedgång under januari-april 2022. En snabb och mer utbredd vaccinationsutrullning, följt av ett kraftigt hävande av reserestriktioner, och mer samordning och tydligare information om reseprotokoll, är de viktigaste faktorerna som identifierats av experter för en effektiv återhämtning av internationell turism. UNWTO scenarier indikerar att internationella turistankomster kan växa med 30 procent till 78 procent jämfört med 2021.

Detta är dock fortfarande 50 procent till 63 procent lägre än innan pandemin.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109