23948sdkhjf

Svensk Turism efterlyser större fokus på turism

Svensk Turism har lämnat ett remissyttrande till infrastrukturdepartementet mot bakgrund av Trafikverkets förslag till Nationell plan. I yttrandet konstaterar Svensk Turism att satsningarna på turismen och besöksnäringen ges ett marginellt utrymme i planen jämfört med den nuvarande.

Istället läggs stort fokus på traditionell industri när det kommer till att utveckla näringslivet, där Svensk Turism i sitt remissyttrande menar att besöksnäringen, servicesektorn och transportbehoven borde komma in mer i utvecklingen.

Tidigare förra året presenterade regeringen en strategi för hållbar turism och besöksnäring, något som Svensk Turism menar inte fått genomslag i den nationella planen.

Svensk Turism efterlyser därför i sitt yttrande ett ökat fokus på besöksnäringen och turismen genom att bland annat utveckla väg- och järnväg som är kopplat till besöksnäringen, att hamnar och flygplatser ska sammankopplas med laddinfrastruktur samt att turist- och beställningstrafiken ska inkluderas i kapacitetsberäkningen för körfält och parkeringar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11