23948sdkhjf

"Pendlar mellan hopp och förtvivlan" – bussföretag kommenterar 2021 i ny rapport

Endast var sjunde bussföretag når upp till hälften av sin omsättning 2021 jämfört med 2019, det visar Sveriges Bussföretags nya rapport över marknadsutvecklingen inom turist- och beställningstrafik.

Pandemin fortsatte att slå hårt mot den svenska bussbranschen under 2021 och särskilt mot turist- och beställningstrafiken. Sveriges Bussföretags årliga rapport över marknadsutvecklingen inom turist- och beställningstrafik visar att bara var sjunde bussföretag nådde upp till hälften av sin omsättning jämfört med 2019. Rapporten visar på en fortsatt nedgång inom alla segment och på alla geografiska marknader. En viss återhämtning skedde under några månader på hösten innan en ny våg av pandemin kom.

Turistbussföretagen kastades under två års tid hela tiden mellan hopp och förtvivlan på grund av pandemin och har kämpat otroligt hårt. Trots förutsättningarna finns de allra flesta företagen kvar. Men två år av mycket låg omsättning, obefintliga investeringar, minskning av personalstyrkorna och restriktioner i samhället har satt djupa spår. En liknelse är att ryggsäcken är tung, det vill säga att företagen fortfarande är väldigt sårbara, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

I rapporten går det också att se att strukturen i branschen har ändrats på grund av pandemin. Andelen mikro- respektive småföretag har ökat jämfört med 2019 års siffror. 

Företagen vittnar om en snabb återhämtning på marknaden under våren. Men vi ser ännu inte vad de långsiktiga effekterna av pandemin kommer bli i form av förändrade resmönster. Samtidigt har nya orosmoln i form av bland annat krig i Europa och problem med att förnya pass dykt upp, vilket försvårar återhämtningen, säger Anna Grönlund.

Sveriges Bussföretag har låtit två bussföretag som arbetare med turist- och beställningstrafik kommentera statistiken som presenteras i rapporten. Joakim Kjellson är vd för Maxli Travel Group, där researrangören Scandorama ingår.  

"Vi som researrangör, främst riktad mot privatpersoner och med tyngdpunkt på resor ut i Europa, känner definitivt igen oss i statistiken. Att under två år i rad tappa över 90 procent av omsättningen sätter djupa spår finansiellt, men påverkar också hos personalen som pendlar mellan hopp och förtvivlan. Månad för månad har vi mött olika utmaningar som i varje möte behöver hanteras olika.

Under såväl 2020 som 2021 har vår organisation kunnat ta del av en del stödåtgärder, både i form av korttidsarbete och omställningsstöd. Dessa stödåtgärder har inte i någon större omfattning kunnat ersätta den påtvingade bristen på bokningar som pandemin och restriktionerna som följde av denna skapade. Den har däremot gjort att vi vågat chansa och behålla ungefär hälften av vår ursprungliga personalstyrka under tiden. Vi har då kunnat använda tiden till att effektivisera och slimma vår organisation respektive minska kostnader. Att lägga mycket tid och omsorg på att se över vårt erbjudande till våra gäster har varit en högt prioriterad åtgärd. Det gör att när vi väl kommer igång med resorna igen, så står vi väl rustade med rätt erbjudande till rätt gäst."

Jesper Åberg, grundare och ägare av Öresund Transfer som verkar i Skåne:

"Vår verksamhet består endast av beställningstrafik med buss och därmed drabbades vi hårt av pandemin. Vissa månader tappade vi upp till 75 procent av omsättningen. Under 2020 och halva 2021 använde vi oss av korttidsstödet men eftersom framtiden var oviss valde vi också att varsla personal. Omställningsstödet var till stor hjälp, men i och med att alla kostnader skulle periodiseras utan lönekostnader innebar det att stödet blev lägre eftersom kostnaden för timanställda inte kunde härledas förrän månaden efter.
Den kanske tydligaste konsekvensen av pandemin är att vi fått använda pengarna som skulle gått till framtida nyinvesteringar för att överleva. Om vi blickar framåt så tror jag att kommande säsonger kommer bli bra. Vi har märkt att perioderna mellan nedstängningarna har haft en stark återhämtning även om vi inte nått den omsättning vi hade innan pandemin." 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094