23948sdkhjf

Så många kör för fort utanför skolor: "Det är alarmerande"

Folksam undersöker varje år hastigheten på fordon i Stockholm och vissa delar av Uppsala. I år har nära 5 000 fordons hastigheter mätts, däribland lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar.

I resultatet från mätningarna kan företaget konstatera att andelen hastighetsöverträdelser för samtliga yrkeschaufförer utanför skolor låg på 75 procent. Det är dock en lägre andel jämfört med förra året, då 79 procent av den uppmätta trafiken körde för fort.

När busstrafikens hastighet mättes utanför skolorna, visade det sig att över 80 procent av trafiken körde över den tillåtna hastigheten, vilket motsvarar 8 av 10 bussar.

– Det är alarmerande att vi i årets mätning ser en fortsatt hög av andelen hastighetsöverträdelser utanför skolor bland yrkeschaufförer, och särskilt bland tung trafik. För barn upp till 14 år är risken att skadas allvarligt hög om de skulle bli påkörda, så det är bokstavligen livsviktigt att följa de hastighetsbegränsningar som finns utanför skolor, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam, i en kommentar.

I genomsnitt körde yrkeschaufförerna 9,7 kilometer i timmen över tillåten hastighet på 30-vägar. Busstrafiken hade en genomsnittlig överträdelsehastighet på 4,1 kilometer i timmen medan lastbilarna låg på 5,4 kilometer i timmen utanför skolorna.

På vägar med en hastighetsbegränsning om 40 kilometer i timmen, ökade andelen överträdelser till 92 procent jämfört med 89 procent 2021. De med högst andel överträdelse på dessa vägar var taxi med 98 procent och färdtjänst, också med 98 procent.

– Vi har utfört den här typen av tester i fem år, dessvärre ser vi ingen förbättring – snarare tvärtom. De fortsatt ökade hastighetsöverträdelserna på gator med låga gränser tyder på att den ökade risken det innebär att orsaka skador på oskyddade trafikanter inte ses som särskilt allvarlig hos flertalet transportbolag. Det rimmar illa med FN:s mål om hållbara städer i Agenda 2030, säger Anders Kullgren.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.096