23948sdkhjf

"Innebär en kraftig kostnadsökning för kollektivtrafiken" – väntan på beslut oroar

Svensk bussbransch leder omställningen till en fossilfri fordonsflotta, men kan snart tvingas backa. Inom kort fattar nämligen EU-kommissionen beslut om Sverige kan ha fortsatt skattebefrielse på höginblandade flytande biodrivmedel, som till exempel HVO, vilket är en grund för att den svenska bussbranschen redan idag kör på över 85 procent förnyelsebart.

Den sista december löper det undantag från EU:s statsstödsregler ut som Sverige har, vilket innebär att idag skattebefriade höginblandade biodrivmedel som HVO från årsskiftet kan komma att beläggas med skatt. För enbart den upphandlade busstrafiken skulle det årligen öka regionernas kostnader med minst 800 miljoner kronor årligen enligt tidigare beräkningar från Svensk Kollektivtrafik. Förmodligen blir kostnaderna högre än så, sett till den skenande prisutvecklingen på alla drivmedel.

Inom Sveriges Bussföretag har vi intensivt arbetat med att påverka regeringen, regionala politiker med påverkansmöjligheter i Bryssel, våra systerförbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv och inte minst tillsammans med företrädare för Svensk Kollektivtrafik och SKR i syfte att tillsammans trycka på regeringen så att våra svenska politiker gör sitt yttersta för att få ytterligare tio års förlängt skatteundantag, kommenterar branschchef Anna Grönlund.

Sverige har sänt in en ansökan till EU-kommissionen. Senast i mitten av december ska ett svar ges.

Samtidigt föreslår Energimyndigheten förändringar i reduktionplikten. I dagsläget berörs de flesta svenska bussar inte av reduktionsplikten, då de kör på höginblandande biodrivmedel som i dagsläget inte omfattas av reduktionsplikten. I de diskussioner som nu förs finns det dock flera aktörer som för fram att också höginblandade biodrivmedel bör omfattas av reduktionsplikten.

Detta skulle innebära en mycket kraftig kostnadsökning för landets kollektivtrafik, en kostnadsökning som man sannolikt inte kommer mäkta med, inte utan tydligt statligt stöd.

Just nu pågår dessutom flera parallella processer inom EU som berör frågan om vad svenska bussar kan och ska köra på i framtiden. Förnybartdirektivet, RED II, är ett regelverk som just nu revideras. Där är synen på användandet av restprodukter från skogen till biodrivmedel mycket negativ. Även ett nytt energiskattedirektiv är på gång. Även här föreslås negativa skattenivåer för grödebaserade biodrivmedel. Sist, men inte minst att endast el producerad från förnybara källor ska ha lägsta skattenivå. Fossilfria källor är ett måste ur svenskt perspektiv.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.111