23948sdkhjf

Tillsammans når vi längre

Samtidigt som resenärerna nu återvänder till kollektivtrafiken finns möjlighet att utveckla den svenska kollektivtrafiken för att återfå och öka marknadsandelen och få fler att resa klimatsmart tillsammans. När initiativet Nystart kollektivtrafiken på Persontrafikmässan i november gav en rapport över status i arbetet var det många som tog tillfället i akt och lyssnade på det branschgemensamma arbetet med målet om att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva.

Det här är en text av Sveriges Bussföretag.

En effektiv och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart samhälle med både fungerande städer och en levande landsbygd. Kollektivtrafiken minskar klimatutsläppen. Långt över 90 procent av kollektivtrafiken drivs i dag med el eller förnybara drivmedel. Det innebär att varje ökning av andelen resande med kollektivtrafik minskar utsläppen. Varje person som kliver ur bilen och på bussen eller tåget minskar sin klimatpåverkan. Kollektivtrafiken vidgar arbetsmarknader och underlättar för företag att rekrytera rätt kompetens.

2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva. Sveriges Bussföretag

I spåren av pandemin krävdes en nystart för att få tillbaka tidigare resenärer och locka fler att välja kollektivtrafiken för sin resa. I oktober 2021 tog därför Svensk Kollektivtrafik, Tågföretagen och Sveriges Bussföretag initiativ till Nystart kollektivtrafiken. Arbetet inleddes med en gemensam workshop för kollektivtrafikens ledande företrädare och därefter togs inspel och underlag vidare till Programförklaring Nystart kollektivtrafiken som presenterades vid den nationella kollektivtrafikkonferensen i Stockholm den 20 juni i år.

Fakta, argument och goda exempel

I inledningen till programförklaringen pekar initiativtagarna på att en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken ökar produktiviteten, sysselsättningen och tillväxten och bidrar till att alla kan resa hållbart.

Utbudet, tillgängligheten och kvaliteten i kollektivtrafiken har ökat på senare år. Medvetna satsningar på exempelvis regional tågtrafik och kapacitetsstark busstrafik har stärkt kollektivtrafikens attraktivitet och bidragit till att ställa om transportsystemet. För en fortsatt omställning till hållbara transporter krävs nya expansiva och innovativa satsningar i både storstadsområdena som glesbygden.

Utbudet, tillgängligheten och kvaliteten i kollektivtrafiken har ökat på senare år. Sveriges Bussföretag

På webbplatsen kollektivtrafiken.se samlas och presenteras nu goda exempel på utvecklingen i den svenska kollektivtrafiken. Här finns också fakta, argument och underlag kring kollektivtrafikens samhällsnytta och utveckling.

Löfte för framtiden

Löftet från initiativtagarna till Nystart kollektivtrafiken lyder: ”För att klara Sveriges klimatmål, bygga städer och landsbygd hållbara för framtiden samt nå ökad sysselsättning och integration är kollektivtrafiken det verktyg vi behöver. Vi lovar att genomföra en rad åtgärder inom ramen för detta, åtgärder på både kort och lång sikt som förpliktigar till engagemang hos landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag. Men vi behöver också stöd på nationell nivå för att nå ända fram och bjuder in vår regering till konstruktiva samtal för en framtid byggd på hållbar mobilitet.”

OM SVERIGES BUSSFÖRETAG

Sveriges Bussföretag är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. I dag har vi knappt 260 medlemsföretag med cirka 27 000 anställda. Våra medlemmar består av busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver alla former av yrkesmässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser se www.sverigesbussforetag, där också medlemsföretag kan logga in och finna exklusiv medlemsinformation. Sveriges Bussföretag

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.406