23948sdkhjf

Regler hindrar ersättningsbussar vid tågstopp

Natten mellan 11-12 december inför Trafikverket ett nytt digitalt planeringssystem. Risken är stor att det uppstår kraftiga störningar i tågtrafiken i Sverige och i ett brev till Transportstyrelsen höjer Sveriges Bussföretag ett varningens finger.

Med anledning av att Trafikverket lägger om till ett nytt digitalt planeringssystem den 11 december finns det risk för kraftiga störningar i tågtrafiken i Sverige. Med anledning av detta skriver nu Sveriges Bussföretag till Transportstyrelsen där man varnar för att de förväntade störningarna i tågtrafiken inte som tidigare självklart kan lösas genom ersättningstrafik av bussar.

I brevet efterlyser Sveriges Bussföretag stöd av Transportstyrelsen för att ändra de regelverk som nu hindrar en tillräcklig bussersättning så att andra, liknande kriser kan mötas med stöd av bland annat busstrafiken.

Möjligheten att bistå samhället krockar med de regelverk som finns för kör- och vilotider gällande busstrafik. I brevet uppmanar Sveriges Bussföretag myndigheten att tillsammans med branschen driva på frågan om ett möjligt undantag i EU:s kör- och vilotidsförordning för ersättningstrafik med buss på samma sätt som idag gäller för annan vägtrafik vid särskilda händelser till exempel snöröjning.

– Vi menar att man i situationer som denna, med befarade stora samhällsstörningar och risker för resenärer att bli strandsatta i svåra omständigheter, borde kunna tillåta införande av generellt undantag för ersättningstrafik med buss, menar Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Bussbranschen har stor brist på förare, både efter pandemin och på grund av en hög medelålder bland landets bussförare. 4 av 10 bussförare är idag över 60 år och stora pensionsavgångar väntar. Branschen har också svårt att anställa yngre förare, då europeiska regelverk har snåriga regler för just unga bussförare. 

– Vi får nu rapporter från våra medlemmar om att många tågföretag hör av sig och vill beställa bussar för ersättningstrafik. Samtidigt är december traditionellt en månad då många bussföretag kör mycket trafik till fler evenemang. Våra medlemmar vill självklart hjälpa till och kör så mycket de kan, men mot bakgrund av de tidigare problem som har lyfts med förarbristen och kör- och vilotider, kan det bli svårt att möta efterfrågan här och nu, säger Anna Grönlund branschchef Sveriges Bussföretag.

Under det svenska ordförandeskapet i EU första halvåret 2023 är det aviserat en översyn av EU:s körkortsdirektiv.

– Vi har tidigare belyst vikten att förändra körkortsregelverket. Det behövs en sänkt bussförarålder så att åldersgränsen för yrkesförare av både buss- och godstrafik blir lika. Vi behöver också ta bort den så kallade 50 kilometersgränsen för unga bussförare så att de kan schemaläggas och köra den trafik som bedrivs – 50 kilometersgränsen innebär att unga bussförare bara får köra linjetrafik där linjen är kortare än 50 km och den är en del i ett europeiskt regelverk som är anpassat för länder inom EU med andra avstånd och villkor än Sverige säger Anna Grönlund.

Hon tillägger:

– Denna regelförändring skulle få stor effekt på förarbristen, och det vore önskvärt om myndigheten kan stödja oss i pågående europeiska diskussioner i frågan, säger Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079