23948sdkhjf

Volvo Bussar ökade under 2022

Volvokoncernen har släppt sin kvartalsrapport för fjolårets sista kvartal samt helårsrapporten för 2022. Starkt uppåt gick det för bussar som i det sista kvartalet ökade sin nettoomsättning med 60 procent.

– Under 2022 levererade Volvokoncernen en stark tillväxt samt god lönsamhet och bra kassaflöde, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef i samband med rapporten.

För helåret ökade koncernen sin nettoomsättningen med över 100 miljarder kronor till 473 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet landade 50,5 miljarder kronor (41,0 året innan).

Inom bussar ökade nettoomsättning under det fjärde kvartalet med 60 procent och uppgick till 6,7 miljarder kronor. Volvo skriver att en anledning till ökningen har varit den stigande efterfrågan i Nord- och Sydamerika. Orderingången ökade också med 70 procent och leveranserna steg med 64 procent. Även lönsamheten inom segmentet har förbättrats, om än fortfarande låg.

För helåret hade Volvo Bussar en orderingång på 6 459 bussar, varav 304 var helelektiska. Under året levererades 5 815 fordon, där helelektiska utgjordes av 240 stycken.

I rapporten kommenterar Martin Lundstedt också den geopolitiska oron och störningar inom leveranskedjan, något som kommer att fortsätta under året.

– Situationen i den globala leverantörskedjan för komponenter är fortfarande instabil, präglad av störningar och oförutsägbarhet. Högre kostnader, i synnerhet energipriser, sätter vår leverantörsbas under finansiell press. Vi kommer därför även fortsättningsvis att ha störningar, stopp och extra kostnader i produktionen av lastbilar och i andra delar av koncernen.

Volvokoncernens helår 2022

För helåret uppgick nettoomsättningen till 473,5 miljarder kronor (372,2).

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 50.467 Mkr (41.015) med en justerad rörelsemarginal på 10,7% (11,0).

Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 45.712 Mkr (43.074).

Resultatet per aktie uppgick till 16.09 kronor (16,12).

Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 35.327 Mkr (29.440)

Källa: Volvo

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078