23948sdkhjf

Tågen rullar, men inte utan stora utmaningar

Trafikverkets nya planeringssystem MPK kan beskrivas som ett paradigmskifte för tågtrafiken, men hittills har branschen fått handskas med en försvårad arbetsprocess till följd av att systemet inte testats tillräckligt.

Det här är en text av Tågföretagen.

Systeminförandet av MPK kan beskrivas som ett paradigmskifte för planeringen av tågtrafiken. Målet är att ett väl fungerande MPK ska skapa ett modernt och effektivt planeringssystem. Dock har branschen hittills fått handskas med en försvårad arbetsprocess till följd av ett systeminförande som bland annat inte har testats tillräckligt. Tågen rullar, men fortsatt drygt en månad efter införandet av systemet, ser vi omfattande utmaningar som påverkar hela kedjan, från branschen till våra resenärer och kunder.

Efter någonting som kan beskrivas som en kamp mot klockan gick Trafikverkets nya planeringssystem MPK i gång den 11 december. Med dryga veckan innan julhelgen och stora resdagar för många personer, fanns en påtaglig oro för hur tågplaneskiftet skulle gå. Trafikverket var så pass sent ute med de sista anpassningarna och kommunikationen till järnvägsföretagen att alla marginaler var utsuddade. Jul- och nyårshelgen samt veckorna fram till idag kan utåt sett beskrivas som lugna och att trafiken rullar på utan större störningar. Men, med en blick inåt i verksamheterna kan vi konstatera att branschen lyckades med övergången till det nya systemet och att trafiken rullar på till en hög kostnad i form av manuell handpåläggning.

Innan systeminförandet larmade branschen om att testperioden inför starten av MPK var alldeles för kort för att järnvägsföretagen ska hinna bekanta sig med systemet och kunna testa systemets begränsningar. Viktiga funktioner, för exempelvis specialtransporter och vissa omledningar, var inte på plats vid systeminförandet. Branschen känner fortsatt av effekterna – så sent som andra veckan efter nyår presenterade Trafikverket ett nytt angreppssätt för att hantera spårplaneringen. Ständigt förändrade processer och arbetssätt gör det svårt att ta sig till nya mål.

Branschen ser också fortsatta kvalitetsbrister, inte minst i planeringen av tågplan 2023. Järnvägsföretagen arbetar dagligen med att rätta upp dessa brister för att få en så robust och korrekt tågplan som möjligt. Det lagreglerade kravet om en framförhållning på 18 veckor för leverans av färdplaner uppfylls ännu inte. Branschen har efterfrågat ett löfte när man kan förvänta sig leveranser i tid. Som läget ser ut just nu väntas detta ske i slutet av 2023.

Bandelar som lyder under ”System M” – en högre grad av manuell hantering – har fortsatta begränsningar vilket primärt drabbar godstrafiken. Vi kan också se att den totala kapaciteten på järnvägen har minskat sedan MPK infördes. En av anledningarna till detta är exempelvis att man inte får omleda trafik på System M, vilket är vitalt i till exempel Skåne. Vi ser även fortsatta problem med specialtransporter som i nuläget försvårar arbetsprocessen för såväl kundföretag som för järnvägsföretagen. Utöver detta har stora prestandaproblem identifierats.

Trots hårt arbete från både Trafikverket och järnvägsföretagen, växer kostnaderna för införandet av MPK kontinuerligt. I tider som dessa, där det ekonomiska landskapet är ostadigare än på många år, är det inte rimligt att branschen belastas av ökande administrativa och operativa kostnader. I detta avseende har Tågföretagen efterfrågat en plan för när vi kommer kunna se en effekthämtning på vår alltmer avreglerade och konkurrensutsatta marknad. En skarp dialog om ansvar för branschens ökade kostnader och förluster är därmed nödvändig.

Trafikverket avser även att återkomma med en plan som redogör för när branschen kan åter vara på en funktionalitetsnivå som motsvarar den som rådde före MPK. Tidpunkten för när denna plan kommer att levereras är fortsatt oklart. Under den närmaste tiden dras projektet med en form av skuld av olösta problem som akut måste hanteras.

Den utmanande period som nu varit kommer förhoppningsvis mynna ut i en bättre och mer jämlik relation mellan Trafikverket och järnvägsföretagen samt att MPK i slutändan blir det effektiva och moderna system som företagen, personalen och trafiken behöver.

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062