23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida

Sveriges Bussföretag

 

Sveriges Bussföretag är ett arbetsgivar- och branschförbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Förbundet har drygt 300 medlemsföretag. Medlemmarna är busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. Sveriges Bussföretag startade 1 januari 2014, när Bussarbetsgivarna och Svenska Bussbranschens Riksförbund slog ihop sina verksamhetsområden. 

Arbetsgivarfrågor
En av våra huvuduppgifter på arbetsgivarsidan är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Vi tecknar avtal med:

 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • Svenska Transportarbetareförbundet
 • Unionen
 • Sveriges Ingenjörer.

Dessutom bistår vi våra medlemmar med:

 • rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor
 • förhandlingshjälp
 • hjälp med avtalstolkning
 • med processhjälp i tingsrätt och i arbetsdomstolen. 

Branschfrågor
Sveriges Bussföretag företräder medlems­företagens intressen gentemot politiker, myndig­heter och andra organisationer. Vi jobbar med:

 • opinionsbildning och samhällskontakt
 • omvärldsanalys
 • myndighetskontakter
 • uppvaktningar
 • skrivelser och framställningar
 • remissarbete
 • övrig intressebevakning som ryms inom begreppet lobbying.

Vi ser också till att löpande förse både medlemmar och andra externa intressenter och media med aktuell, intressant och relevant information via olika kanaler, såsom nyhetsbrev, pressmeddelanden och mässor.

Utbildningsfrågor
I samarbete med övriga enheter inom Transportföretagen arbetar vi även med rekrytering, kompetensutveckling och utbildningsfrågor. För våra medlemmar arrangerar vi kurser inom bland annat:

 • resenärsrättigheter
 • marknadsföring
 • arbetsrätt
 • ledarskap.

Regionkontor och Bussbranschföreningar
Sveriges Bussföretag och Transportföretagen har huvudkontor i Stockholm med åtta regionkontor, från Umeå i norr till Malmö i söder. Sveriges Bussföretags medlemsföretag är organiserade i regionala bussbranschföreningar, som driver branschfrågor inom respektive region.

Med Sveriges Bussföretag avses såväl förbundet som servicebolaget Sveriges Bussföretag Service AB.

Om Förbundet
Sveriges Bussföretag verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings-, bransch- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget
Sveriges Bussföretag Service AB finansieras genom serviceavgiften och erbjuder våra medlemmar service som exempelvis:

 • rådgivning
 • förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister
 • informationsmöten
 • utbildningar
 • informationsmaterial.

Läs mer på sverigesbussforetag.se.

Sveriges Bussföretag
Box 5384
102 49 Stockholm
Sverige
VAT nummer: SE8020177781

Kontaktpersoner

{{ contact.name }}
{{ contact.title }}
Ladda mer

Företagsportfölj

Ladda mer

Sänd till en kollega

0.031