23948sdkhjf

Rapporten: Kvinnor reser mer kollektivt än män

Svensk Kollektivtrafiks senaste rapport om resvane- och attitydundersökning visar att fler kvinnor reser kollektivt än vad män gör.

I Svensk Kollektivtrafiks rapport ”Kollektivtrafikbarometern 2022 - Kvinnor och mäns resande”, framgår det att 52 procent av de tillfrågade kvinnorna åker kollektivt minst någon gång i månaden. Bland män är den siffran 44 procent.

Resmönstren skiljer sig dock åt beroende på ålder, inkomst, utbildningsnivå samt typ av arbete.

Rapporten visar också att män reser längre till jobbet och generellt sett har sämre kunskap om kollektivtrafiken. Många föredrar också bilen eller uppger att de behöver fordonet i arbetet i högre utsträckning. 

Vidare framgår det att 79 procent av de tillfrågade kvinnorna ser kollektivtrafiken som ett viktigt sätt att bidraga till bättre miljö medan 66 procent av männen anser det.

– De här resultaten går att omsätta i praktiken. Det finns möjligheter att förändra tjänster och trafik så att det passar både män och kvinnor bättre än idag. Drivkrafterna som finns är starkare för män än för kvinnor, så satsningar på kollektivtrafik som kan attrahera män kommer att ge resultat i ökat resande. Och får vi samtidigt över den andel kvinnor som idag reser med bil men som faktiskt överväger att resa kollektivt så kommer det att kunna öka resandet, säger Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik, i en kommentar och fortsätter:

– Det betyder förstås inte att man ska införa särskilda busslinjer för män, men med ökat fokus på vad olika målgrupper värdesätter kan man öka attraktiviteten för just den gruppen. Det kan handla om riktad marknadsföring, till exempel med reklam som män kan identifiera sig med.

De flitigaste kollektivtrafikresenärerna är kvinnor 15–25 år i storstäder där runt 95 procent åker kollektivt minst en gång per månad. Störst skillnad mellan könen i andelen vanebilister är det i större städer. Jämfört med innan pandemin överväger fler män i åldrarna 15–25 år att åka kollektivt nu.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094