23948sdkhjf

Fler kan få rätt till färdtjänst

Andelen färdtjänsttillstånd kan öka kraftigt om Trafikanalys föreslagna författningsändringar i färdtjänstlagen genomförs.

På uppdrag av regeringen har Trafikanalys utrett befintliga kriterier för att få färdtjänsttillstånd och presenterar idag flera förslag på hur kriterierna kan förtydligas.

Antalet färdtjänsttillstånd och andelen i befolkningen med färdtjänsttillstånd har minskat kraftigt sedan färdtjänstlagen trädde i kraft. Utredningen visar att det varierar stort i hur kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter bedömer funktionshinder. 

Trafikanalys föreslår författningsändringar i tre paragrafer i färdtjänstlagen. Det är människors förmåga att självständigt anlita befintlig kollektivtrafik som ska bedömas ur ett hela resan-perspektiv och utan att det kräver resträning eller ledsagare. 

Rapporten innehåller också förtydliganden gällande hur tillgången till kollektivtrafik bör bedömas geografiskt. Dessutom föreslår Trafikanalys att människors självständiga förmåga att orientera sig i trafiken bör vara en ny bedömningsgrund när det gäller tillstånd för färdtjänst.

Utredningen räknar hypotetiskt med att andelen tillstånd på sikt skulle kunna återgå till en nivå av färdtjänsttillstånd i landet som rådde under åren 2010–2012, eller cirka 75 000–115 000 fler tillstånd jämfört med idag, i en takt av uppskattningsvis 10 000 fler tillstånd per år.

Uppskattningar av de ekonomiska konsekvenserna av förslagen pekar på en total kostnadsökning på sikt med uppemot 0,8 till 1,0 miljarder kronor netto efter resenärernas egenavgifter.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08