23948sdkhjf

Nya analysen – transportsektorn har långt kvar till målen

Det är en bit kvar innan Sverige når en hållbar transportförsörjning. Det menar Trafikanalys som nyligen redovisat sin årliga uppföljning av de transportpolitiska målen.

Trafikanalys nya uppföljning av de transportpolitiska målen visar att utvecklingen inom person- eller godstransporter inte går i den riktning som målen pekar åt.

Uppföljningen baseras på 15 indikationer, och i år har Trafikanalys bedömning för tre förändrats. Det handlar om Transportsystemets standard och tillförlitlighet, Användbarhet för alla i transportsystemet och Tillgänglighet – övriga persontransporter

Den förstnämnda indikatorn bedömer myndigheten ha utvecklats negativt medan de sistnämnda bedöms vara på samma nivå som när målen antogs, vilket är bättre jämfört med fjolårets bedömning.

– Ett orosmoment är utvecklingen av transportsystemets standard och tillförlitlighet. Under 2022, ett år med en normal trafikering av järnvägen, fortsätter den negativa utveckling som har funnits en längre tid med bristande tillförlitlighet i form av många förseningar och inställda tåg, säger Anders Brandén Klang, projektledare för måluppföljningen, i en kommentar.

Några faktorer som påverkat utvecklingen är, enligt Trafikanalys, pandemin, ökade drivmedelspriser, komponentsbrist, långa leveranskedjor samt att nybilsförsäljningen minskat.

Myndighetens uppföljning av målen visar dock på några positiva aspekter, bland annat har den digitala tillgängligheten förbättrats, utsläppen av växthusgaser från inrikes resor och transporter har fortsatt att minskat och trafiksäkerheten blir bättre.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141