23948sdkhjf

Här är delar av Fit for 55 som förhandlats fram

På onsdagsmorgonen höll EU-minister Jessika Roswall, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari pressträff om resultatet av förhandlingarna om Fit for 55.

– Den här regeringen ser EU som Sveriges viktigaste klimatpolitiska plattform och EU är en av världens viktigaste klimataktörer, sa EU-minister Jessika Roswall, under pressträffen och fortsatte:

– EU:s klimatpaket Fit for 55 är ett av de mest omfattade lagstiftningsprojekt någonsin. Paketet har förhandlats i rekordfart och är en enorm framgång för EU och klimatet.

Klimatpaketet kommer att bidraga till tre områden, nödvändig klimatomställning, stärkt europeisk konkurrenskraft och minskat beroende av fossil energi från tredje land.

Vidare fortsatte EU-ministern att berätta om prioriteringarna som funnits under det svenska ordförandeskapet, bland annat har det handlat om att synliggöra konkurrenskraft och grön omställning.

Under ordförandeskapet har det också formellt godkänts vissa akter samt att uppgörelser nåtts som handlar om förnybar energi, lättare att ställa om, energieffektivisering samt utbyggnad av laddinfrastruktur.

Några delar i paketet som regeringen listar är:

  • handeln med utsläppsrätter utvidgas till att omfatta nya sektorer samtidigt som EU:s nuvarande system för utsläppshandel skärps
  • ökad användning av förnybara energikällor
  • ökad energieffektivitet
  • snabbare utrullning av koldioxidsnåla transportsätt och tillhörande infrastruktur och bränslen
  • en gränsjusteringsmekanism för att förhindra koldioxidläckage
  • verktyg för att skydda och utöka naturliga kolsänkor

Transportföretagen skriver i ett pressmeddelande att de välkomnar regeringens besked, men anser samtidigt att mer måste göras. 

– Vi välkomnar att regeringen presenterar långsiktiga förutsättningar för transportsektorn som fokuserar på gemensamma EU-åtgärder i stället för nationella särbestämmelser. När EU är enade blir påverkan mycket större än om Sverige agerar på egen hand. Vi gratulerar därför det svenska ordförandeskapet för dessa framgångar och uppskattar den tydliga inriktningen från regeringen att den gröna omställningen måste gå hand i hand med EU:s konkurrenskraft, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, i en kommentar och fortsätter:

– Transportsektorn behöver affärsmässiga förutsättningar för att klara klimatomställningen. Våra företag kommer vara motorn i omställningen och för transportsektorn är en ännu snabbare elektrifiering en stor del av svaret för att nå de högt ställda målen. Nu behövs en översyn och justering av de nationella klimatmålen samt av befintliga nationella styrmedel, så att de bättre harmonierar med EU:s styrmedel kopplade till klimatpolitiken. Vi anser också att en sådan översyn ska inkluderar ett framtidsperspektiv. För att påskynda elektrifieringen så handlar det bland annat om att bygga ut laddinfrastrukturen på publika och privata platser.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.563