23948sdkhjf

Nu anpassas kör- och vilotiderna til beställningstrafiken

EU-kommissionen har presenterat tre förslag till förändrade kör- och vilotider för beställningstrafik.

Kommissionens förslag innehåller tre förändringar som syftar till att bättre anpassa kör- och vilotider till beställningstrafiken.

Förslagen till förändring innebär större flexibilitet i att dela upp rasterna, möjlighet att skjuta upp viloperioden en gång under en längre resa samt ett förslag om utvidgning av en regel som finns för internationella bussresor, men som nu föreslås gälla för resor inom ett land.

– Bussbranschen har i många år argumenterat för att det är orimligt att regelverken för buss- och godstrafik är i princip identiska, trots att verksamheterna ser så olika ut. Det skiljer sig också mycket inom busstrafikens segment, där turist- och beställningstrafikens förutsättningar med stora variationer över säsong och i karaktär på köruppdragen när det kommer till längd på resorna och hur stor del av arbetstiden som är körtid. De föreslagna förändringarna är ett stort steg i rätt riktning, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, i en kommentar och fortsätter:

– Alla förändringar ligger i linje med vad vi har velat ha. Det ska poängteras att förändringarna inte förändrar mängden rast eller vila som förarna har rätt till, och inte heller hur länge de får köra. Hela syftet med ett gemensamt kör- och vilotidsregelverk är att skapa sund konkurrens, högre trafiksäkerhet och en bra arbetsmiljö för förarna. Vi vet att nuvarande regelverk i vissa fall skapat onödig stress hos förarna och att ge en större flexibilitet i vissa fall gör att de kan göra ett bättre jobb för gästerna.

Kommissionens förslag kommer nu att behandlas inom EU:s institutioner. 

EU-kommissionens tre förslag på förändringar:

Raster: förare kommer att tillåtas dela upp sina raster (på minst 45 minuter för 4,5 timmars körning) i två perioder på minst 30 och 15 minuter, eller i tre perioder på minst 15 minuter vardera. Detta kommer att hjälpa dem att ta pauser mer flexibelt och vid lämpliga tidpunkter. Nuvarande regler tillåter bara förare att dela upp dessa 45 minuters raster i 15 minuter först och 30 minuter senare (men inte tvärtom).

Dygnsvila: förare kommer att tillåtas att skjuta upp början av sin dygnsvila med en timme när den totala dagliga körtiden för den dagen inte överstiger sju timmar, eller skjuta upp den med två timmar när den totala dagliga körtiden inte överstiger fem timmar. Dessa undantag kommer endast att vara möjliga en gång under en resa på åtta dagar eller mer. De nya reglerna kommer inte att ändra längden på den ordinarie dygnsvilan, som förblir på minst 11 timmar i följd inom 24 timmar.

Veckovila: reglerna för internationella tillfälliga passagerartransporter som endast äger rum inom ett enda land kommer att anpassas till reglerna för internationella tjänster, vilket gör det möjligt för förare att skjuta upp veckovila i upp till 12 dagar i följd. Detta är redan möjligt för tillfälliga internationella passagerartransporter, till nackdel för operatörer av inrikestjänster. Villkoren för att använda detta "12-dagars undantag" förblir desamma: föraren måste ta en vanlig veckovila före resan (minst 45 timmar) och två veckovila efter resan.

Källa: EU-kommissionen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.156