23948sdkhjf

Resvanorna 2022 fortsatt påverkade av pandemin

Pandemin fortsätter ha stor påverkan på svenskarnas resvanor, det visar ny statistik från Trafikanalys.

3,7 miljarder resor gjordes i Sverige under 2022, en ökning med 2 procent jämfört med 2021 – men samtidigt en minskning med 12 procent jämfört med 2019, innan coronapandemin. Det visar Trafikanalys officiella statistik om svenskarnas resvanor.

Ingen större ökning av antalet resor skedde under 2022, trots de slopade restriktionerna från början av året. Kollektiva färdsätt såg en viss återhämtning, resandet ökade med en tredjedel jämfört med 2021. Men trots det har var fjärde resa med kollektiva färdsätt försvunnit jämfört med 2019, innan pandemin.

Utöver det syns en minskning i antal resor till fots och med cykel med runt en tiondel för respektive färdsätt jämfört med 2021. Antalet resor med bil var ungefär lika många 2022 som 2021.

Resor kopplade till arbete och skola ökade något jämfört med 2021, men har minskat jämfört med före pandemin. Utvecklingen är liknande för fritidsresor. 

Resor för service och inköp som ökade under pandemin minskade däremot under 2022 till ungefär samma nivå som innan pandemin. Att resor för service och inköp ökade under pandemin kan bero på att vi i större utsträckning gjorde resor främst för inköp i stället för att de skedde i samband med resor från arbetet. Fler arbetsresor under 2022 kan därför ha gjort att inköpsresorna minskade.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.081