23948sdkhjf

Bus Nordic – rekommenderad standard för upphandling av busstrafik i Norden

Arbetet med Bus Nordic 2.0 fortsätter enligt plan. 

Det här är en text från Sveriges Bussföretag.

Bus Nordic är ett samarbete mellan de nationella branschorganisationerna för kollektivtrafik, huvudstadsregionerna och busstillverkare i de nordiska länderna. Syftet med samarbetet är att enas om en gemensam uppsättning funktionskrav för bussar i den allmänna kollektivtrafiken; en rekommenderad standard för bussar inom Norden.

Den första versionen av Bus Nordic publicerades 2018.

Nordic Partnership Group
(NPG) bildades för att administrera och utveckla Bus Nordic. NPG består av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Trafikförvaltningen i Stockholm, Norsk Kollektivtrafikkföreningen, NHO Transport, Ruter, Finnish Public Transport Association, Linja Autolitto, HSL and Straeto på Island. Respektive land ansvarar för egen implementation och uppföljning av Bus Nordic. Varje land jobbar med insamling och analys av förbättringsförslag som sedan förmedlas till den nordiska projektgruppen för vidare bearbetning och godkännande. En styrgrupp med representanter från deltagarorganisationerna är tillsatt för styrning av resurser och godkännande av beslut.

Arbetet i Bus Nordic fortsätter enligt plan. Den nordiska projektgruppen jobbar med framtagning av version 2.0. Gruppen har gemensamt identifierat ett antal förbättringsområden som både förtydligar de befintliga kraven och möter nya bestämmelser på marknaden. En särskild referensgrupp för tillgänglighetsfrågor har formats. Nya säkerhetsfrågor diskuteras. Särskild tonvikt har lagts på att inte utgöra hinder för konkurrens eller innovation och att formuleringarna i standarden skall underlätta resan för alla resenärer.

De gemensamma kraven ska leda till sänkta upphandlingskostnader och förenklad flytt av bussar mellan städer och över gränser. En buss som uppfyller kraven i Bus Nordic ska accepteras och fungera lika bra inom alla kollektivtrafikorganisationer oavsett nordiskt land.

Ett annat syfte med Bus Nordic är att driva fordonsutvecklingen framåt och att på ett kostnadseffektivt sätt skapa attraktiva bussar som tillgodoser alla resenärers behov. Bussen skall också upplevas attraktiv för dem som på olika sätt jobbar i eller med bussen.

Den 12 juni träffas den nordiska projektgruppen i Stockholm för vidare arbete med version 2.0. Förbättringsförslag och synpunkter är alltid välkomna.


Mer information om
Bus Nordic finner ni
https://www.svenskkollektivtrafik.se/
partnersamverkan/modellavtal--
bilagor/bus-nordic/

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078