23948sdkhjf

Miljardunderskott väntar kollektivtrafiken – här är regionerna som kan drabbas hårdast

Miljardunderskott väntar kollektivtrafiken i år, det visar en ny rapport som Sveriges Bussföretag tagit fram. 

Kollektivtrafiken står inför ett finansiellt tufft år med kraftigt stigande kostnader samtidigt som regionernas budget för kollektivtrafik kan vara grovt underskattade. Det visar en ny rapport från Ernst & Young, som gjorts på uppdrag av Sveriges Bussföretag. 

Regionernas prognoser räknar i snitt med en inflationsökning på 4,6 procent, att jämföra med Konjunkturinstitutets prognos på 8,8 procent. Regionernas budgetar verkar alltså inte fullt ut ta hänsyn till kostnadsutvecklingen. 

Resenärerna har dessutom inte heller återvänt i samma utsträckning som regionerna budgeterat för, totalt 2 miljarder kronor. Det budgeterade målet motsvarar ökade biljettintäkter på cirka 10 procent. Vissa prishöjningar har dock skett, bland annat har Skånetrafiken och Uppsala höjt biljettpriserna med 9,2 procent respektive 3 procent. Västtrafik drog tillbaka en aviserd höjning på 2,6 procent och SL:s priser är oförändrade. Risken är därför hög att resenärsintäkterna för 2023 är överskattade.

Regioner som kan drabbas hårdast

    Möjligt budgetunderskott

Stockholm

    1,9 miljarder

Västra Götaland

    404 miljoner

Skåne

    311 miljoner

Jönköping

    237 miljoner

  

Rapporten belyser dessutom tre kritiska frågor för kollektivtrafikens framtid: 

  1. Behov av förändrade prissättningsstrukturer och tidtabeller på grund av förändrade resmönster efter pandemin.
  2. Större krav på regionerna att bära sina egna kostnader efter pandemin i samband med att region- och statsbidrag minskar.
  3. Prisutveckling på leverantörsidan som får genomslag i förnyade avtal. Branschprisindex visar på en kostnadsökning på 36 procent mellan 2018 och 2022.

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, kommenterar de färska siffororna:

– Underskottet riskerar att leda till neddragningar i form av minskad turtäthet. Det kommer leda till att färre personer väljer att resa med kollektivtrafiken och därmed är vi inne i en negativ spiral. Nu är det i stället tid att öka attraktionskraften för det kollektiva resandet så att fler väljer att ta bussen när de ska resa till arbete, skola och fritidssysselsättningar. Inte minst då det är det mest klimatsmarta transportsättet.

Rapporten är framtagen av EY, på uppdrag av Sveriges Bussföretag och inkluderar statistik från 20 av landets 21 regioner.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063