23948sdkhjf

Bellman Groups vd om Västlänken: företagen måste få betalt

Magnus Persson, koncernchef för Bellman Group AB, vill att staten, AGN och Trafikverket bjuder till så att de företag som står utan betalning för sitt arbete på Västlänken kompenseras.

Turerna har varit många i jätteprojektet Västlänken. Åtta kilometer järnvägstunnel ska byggas i Göteborg, varav sex kilometer går under jord. Tre stationer ska också byggas och enligt Trafikverket går hela projektet loss på cirka 20 miljarder i 2009 års prisnivå.

I januari beslöt dock Trafikverket att med omedelbar verkan häva kontraktet med en av projektets entreprenörer – AGN – som arbetade med deletappen Haga, ett uppdrag som bland annat omfattar 1 700 meter tunnel, inklusive 250 meter betongtunnel och en underjordisk station.

Anledningen uppgavs vara att AGN inte levererade i enlighet med ingångna avtal, förseningarna beskrevs som stora och tilltagande.

Några veckor senare fick Veidekke i uppdrag att skydda entreprenaden, i väntan på en ny entreprenör, och nyligen påbörjades upphandlingarna, nu har projektet delats in i fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad.

AGA Haga ansökte i slutet av maj om en formell rekonstruktion av konsortiet. I ett pressmeddelande uppgav man att syftet var att dels kunna genomföra den andra entreprenad man har på projektet, Kvarnberget, dels att kunna fortsätta dialogen med Trafikverket och berörda parter när det gäller Hagaentreprenaden.

Den 22 maj godtog tingsrätten AGN Hagas ansökan, och ett domstolsdatum sattes till den 19 juni.

Situationen har rört upp känslor på många håll. Det är många parter som inte fått betalt för sitt arbete och en av dem som ledsnat på alla turer är Magnus Persson, koncernchef för Bellman Group AB och tills nyligen ordförande i Maskinentreprenörerna.

VSM Entreprenad, som ingår i Bellman Group, är ett av bolagen som jobbat på projektet och som inte fått betalt – företaget har en fordran på cirka 35 miljoner kronor.

Magnus Persson har nu i ett brev till infrastrukturminister Andreas Carlson (se rutan längre ner), förklarat hur han ser på saken och även föreslagit hur det hela kan lösas.

Han uppger bland annat att AGN har leverantörsskulder på cirka 270 miljoner kronor, till totalt cirka 200 fordringsägare – däribland VSM Entreprenad.

AGN säger sig dock inte kunna betala dessa fordringar, eftersom de inte fått betalt av Trafikverket – fakturor på totalt ca 550 miljoner kronor ska ha skickats men inte betalats, skriver Magnus Persson.

Han skriver tillministern att det inte kan vara rätt att 150 friska svenska företag skall behöva riskera konkurs och privata misärer på grund av detta, och att staten, samhället och statliga verk måste värna om svenska privata små och medelstora företag och dess anställda.

Han föreslår därför att Trafikverket, AGN och några stora fordringsägare träffas och finner en lösning på hur Trafikverket ska kunna föra över de totalt 270 miljoner kronorna till leverantörerna, så kan Trafikverket och AGN därefter diskutera de övriga penningfrågorna.  

Delar av Magnus Perssons brev till infrastrukturministern

Jag är ju som bekant förbundsordförande i ME, Maskinentreprenörerna samt så är jag koncernchef för Bellman Group AB.

Beskriver rådande situation i ett projekt på Västlänken där ett av mina dotterbolag (VSM Entreprenad AB) varit verksamma och ger vad jag tycker är ett sunt förslag nedan som vi tillsammans borde kunna förverkliga.

Projektet är Etapp ”E04 Haga station” på Västlänken, upphandlad entreprenör av Trafikverket är AGN Haga AB (JV av3st bolag 1st italiensk, 1st Turkiskt samt 1st Norskt bolag). Kontraktet med de hävde Trafikverket som bekant 24 Januari 2023.

AGN har kontaktade oss 16 Maj, de har nu hamnat i en låst situation där de inom kort måste ansöka om en företagsrekonstruktion, vi är lite osäkra på hur vi skall ställa oss samt hantera detta.

Enligt uppgift från AGN så har de skickat fakturor till Trafikverket på ca. 400 milj. Sek som är obetalt, de har ytterligare ca. 150 milj. Sek att fakturera. AGN har ca. 220 milj. Sek i leverantörsskulder till totalt ca. 150st fordringsägare, vi (VSM Entreprenad AB) är den totalt sett enskilt största underleverantören med en fordran på ca. 35 milj. Sek.

Det kan inte vara rätt att ca. 150st friska svenska företag skall behöva må dåligt av detta, vissa till och med kanske får gå i konkurs det kan även blir privata misärer pga konkurser. Staten, samhället och statliga verk måste värna om våra svenska privata små och medelstora företag och dess anställda annars har vi inga företagare kvar till slut.

Mitt förslag är att vi (Trafikverket, AGN, Några stora fordringsägare) träffas och finner en lösning på att det betalas ut de 220 milj. Sek som går från Trafikverket till dessa 150 leverantörer (Genom AGN om det krävs). Så kan Trafikverket och AGN fortsätta diskutera de 330 milj. Sek som är kvar.

Vår uppfattning då vi talat med Trafikverket och AGN är ju att alla har som mål att alla leverantörer skall gå skadeslösa ur detta och då måste vi kunna finna en framkomlig väg ungefär på detta sätt som jag beskrivit.

Den näst sämsta upphandling som har gjorts av Trafikverket är en entreprenad på projekt Förbifart Stockholm.

Projektet ligger på Lovön och entreprenören som Trafikverket upphandlat hade namnet Lovösamverkan och var ett JV av 2st Italienska bolag, här slängde man bort en massa pengar i samband med hävningen av kontraktet mellan Trafikverket och Lovösamverkan, processkostnader, jurist och advokatkostnader, skyddsentreprenaden samt upphandling av en ny entreprenör.

Det handlar om 100-tals miljoner kanske miljarder om man räknar allt. Med det i minnet skulle det väl vara en väldigt liten uppoffring att göra rätt för sig mot de små och medelstora bolag som idag ligger ute med enorma belopp pga den felaktiga upphandlingen av entreprenör på detta projekt på Västlänken.

Kommentar: Efter det att mailet skickades, så har beloppen förändrats. Nu är AGN:s fordran på Trafikverket ca 550 MSEK, antalet fordringsägare är ca 200 stycken, med ett belopp om ca 270 MSEK.

Källa: Magnus Persson

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094