23948sdkhjf

Skarp kritik mot miljözon: ”Innebär totalförbud mot turistbussar”

Turistbussarna riskerar att helt utestängas från Gamla stan och delar av city i Stockholm, det menar Sveriges Bussföretag som hårt kritiserar Stockholms Stads uppdrag att införa den skarpaste miljözonen i Stockholms innerstad.  

Sveriges Bussföretag riktar skarp kritik i en skrivelse till trafikkontoret i Stockholm med anledning av det planerade införandet av miljözon 3 i Gamla stan och ett området i city. Miljözon 3, som ska börja implementeras 2024 och vara fullt införd 2026 skulle inte bara vara förödande för de bussbolag som verkar i Stockholmsområdet, men även ha stor negativ påverkan på turistutvecklingen i Stockholm och klimatmålen. 

Totalt sett utför medlemmar i Sveriges Bussföretag nära 200 000 resor årligen i centrala Stockholm. I en enkätundersökning som branschorganisationen låtit göra har endast 3 av 250 bussbolag fordon som uppfyller kraven för miljözon 3. De tre företagen utför 545 av dessa 200 000 resor. I praktiken innebär det att turistbussar helt utestängs från Gamla stan och områden i centrala Stockholm som just nu är under utredning och därmed föremål för miljözon 3. 

Vad innebär miljözon 3?

Stockholms stad har fått i uppdrag att stegvis införa miljözon klass 3 i Gamla stan och ett område i City, med start 2024 och fullt införd 2026. Stockholms stad utreder för närvarande vilket geografiskt område som ska omfattas av regleringen och konsekvenserna av dess införande. Utredningen kommer föreslå en plan för genomförande till trafiknämnden i slutet av 2023. Miljözon klass 3 är den klassning som ställer högst krav på vilka fordon som får färdas i zonen. 

De fordon som får färdas i miljözon klass 3 är: 

• lätta och tunga elfordon 
• lätta och tunga bränslecellsfordon
• lätta och tunga gasfordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6
• tunga laddhybrider som uppfyller utsläppskraven för Euro 6

Källa: Transportföretagen

”Ser man till nuläget, med hur den befintliga fordonsflottan ser ut, och bedömningen av när långfärdsbussar som uppfyller kraven kan vara etablerade på marknaden, är det uppenbart att ett införande av miljözon 3 motsvarar ett totalt förbud mot turist- och beställningstrafik i vitala delar av Stockholms turist- och besöksnäring. Konsekvenserna av ett införande skulle därmed bli ett dråpslag mot Stockholm som turistdestination”, menar Sveriges Bussföretag i skrivelsen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095