23948sdkhjf

”Resegarantisystemet riggat för reseföretag att gå i konkurs”

Den särskilda utredning som tillsattes efter att pandemin satt resebranschen ur spel är nu överlämnad till regeringen. 

Nyligen lämnades utredningen av det svenska resegarantisystemet över till civilminister Erik Slottner, en för resebranschen välkommen utredning. Utredningen ska bland annat svara på huruvida det nuvarande resegarantisystemet ger resenärer ett tillräckligt skydd vid inställda paketresor, om det finns skäl till att reformera resegarantisystemet för att möjliggöra att det tas i anspråk för stöd åt paketreseföretag som saknar medel att återbetala resenärer vid inställda resor och ta ställning till om systemet även ska omfatta reguljära flygresor. 

– Det nuvarande resegarantisystemet är riggat för att alla reseföretag i Sverige ska kunna gå i konkurs imorgon, vilket är helt orimligt och något som vi i Sverige är unika med. Dessutom har det i spåren av pandemin blivit mycket svårt för en del reseföretag att kunna ställa sina lagstadgade garantier. Trösklarna för mindre företag är särskilt höga, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, i en kommentar.

En övergripande slutsats som utredningen drar, enligt Sveriges Bussföretag, är att nuvarande system är kostsamt i förhållande till konsumentskyddet som ges, och trots att det är dyrt uppkommer situationer där resenärer inte har ett fullgott skydd. Systemet är också tidskrävande att administrera och trösklarna för små eller nystartade företag är höga.

Utredningen kommer med ett antal huvudsakliga förslag:

1. En utvidgning av resegarantisystemet till att omfatta även återbetalningskrav och värdebevis som mottagits som alternativ till återbetalning, ska omfattas av resegarantin med vissa förbehåll.

2. Ett förändrat resegarantisystem med en övergång från dagens individuella garantier till ett kollektivt system, en resegarantifond. Denna kommer byggas upp successivt genom att researrangörerna betalar avgifter på sålda paketresor. I takt med att det görs minskas de individuella garantierna till en mycket liten andel av dagens.

3. Utredningen föreslår att ersättning ur resegarantin ska kunna betalas ut till den som ersatt resenären. Detta görs för att företagen inte ska behöva ställa i princip dubbla garantier, både resegaranti och garantier gentemot kreditkortsföretag.

4. En hemtransportfond för flygresenärer ska inrättas, finansierad av påslag på reguljära flygresor som påbörjas i Sverige.

– Arbetet i utredningen har bedrivits i konstruktiv anda och den utredning som nu överlämnats är i de flesta avseenden bra. I princip alla länder som utredningen undersökt resegarantisystemen i har, eller håller på att övergå till, olika typer av fondlösningar. Detta är också något som branschen drivit på för i flera år, säger Oscar Sundås i en kommentar när han avslutat sitt uppdrag som expert i utredningen.

Förslaget om utvidgning och om att ersättning ska kunna betalas ut till den som ersatt resenären föreslås att träda i kraft först när fondens kapital är uppbyggt, eftersom dessa förändringar i nuvarande system skulle medföra kraftigt höjda garantier. Skyldigheten att betala avgifter till fonden föreslås att påbörjas 1 juli 2024.

– Utredningen har haft i sitt direktiv att förändringarna inte får innebära en statlig finansiering av resegarantisystemet. Eftersom flera av förändringarna inte kan genomföras förrän fondlösningen är fullt utbyggd, gör det också att det stärkta konsumentskyddet uteblir under minst fem år. Om regeringen går in och garanterar målkapitalet på 1,5 miljarder under tiden som fonden byggs upp skulle förändringarna kunna genomföras omgående. Det ger både bättre skydd för resenärerna och en minskad ekonomisk börda för företagen under tiden. Det kan knappast anses vara en statlig finansiering av systemet, och torde vara tämligen riskfritt med tanke på hur lite pengar som betalats ut ur systemet historiskt, menar Anna Grönlund.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063