23948sdkhjf

Nådestöten för turistbussar i Gamla stan

Den miljözon som just nu är under utredning för att införas från 2024 i bland annat Gamla stan väcker hård kritik i branschen. 

Tidigare i våras skrev RT-Forum om den miljözon klass 3 som Stockholms stads nya politiska ledningen vill införa från och med 2024, bland annat för Gamla stan och ytterligare områden i stadskärnan. Zonen, som är den allra strängaste och enligt lag endast tillåter el- och gasfordon, kommer få betydande konsekvenser för den bussverksamhet som bedrivs till och från Gamla stan, tillika ett av Sveriges största besöksmål. 

Miljözonen ska införas successivt från och med 2024 och vara fullt implementerad från 2026. Beslutet har väckt hård kritik i branschen som menar att den svenska fordonsflottan knappast att redo för den kraftiga förändringen. Det finns helt enkelt inte tillräcklig med fordon på marknaden som uppfyller kraven och i praktiken skulle det innebära ett körförbud för turistbussar i bland annat Gamla stan, något som knappast gynnar svensk turism eller bussbranschen. 

Sveriges Bussföretag har i en skrivelse riktad till trafikkontoret i Stockholm stad redogjort för att endast 3 av totalt 250 bussbolag som verkar inom den aktuella zonen är redo för miljöklass 3. Totalt sett utför medlemmar i Sveriges Bussföretag som kör turist- och beställningstrafik cirka 200 000 resor varje år till, från och inom zonen. Av dessa resor skulle, om förslaget blir verklighet, endast 6,5 resor kunna utföras årligen med fordon som uppfyller kraven. 

Före pandemin ankom dessutom runt en halv miljon turister till Stockhom med kryssningsfartyg. Dessa turister gör i regel rundturer med buss på 4 timmar med besök vid två till tre besöksmål samt shopping. Under ett normalår spenderar dessa kryssningsresenärer över 600 miljoner kronor i Stockholmsregionen. En knappast oviktig summa för den stockholmska turistnäringen. 

För närvarande utreder Stockholms stad exakt vilket geografiskt område som ska omfattas av regleringen och konsekvenser av dess införande. En plan för genomförande kommer att läggas fram till trafiknämnden i slutet av 2023.  

Vad innebär miljözon 3?

Stockholms stad har fått i uppdrag att stegvis införa miljözon klass 3 i Gamla stan och ett område i City, med start 2024 och fullt införd 2026. Stockholms stad utreder för närvarande vilket geografiskt område som ska omfattas av regleringen och konsekvenserna av dess införande. Utredningen kommer föreslå en plan för genomförande till trafiknämnden i slutet av 2023. Miljözon klass 3 är den klassning som ställer högst krav på vilka fordon som får färdas i zonen. 

De fordon som får färdas i miljözon klass 3 är: 

• lätta och tunga elfordon 
• lätta och tunga bränslecellsfordon
• lätta och tunga gasfordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6
• tunga laddhybrider som uppfyller utsläppskraven för Euro 6

Källa: Transportföretagen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.344