23948sdkhjf

Branschen välkomnar förändrade kör- och vilotidsregler

Tidigare i maj presenterade EU-kommissionen tre förslag till förändrade kör- och vilotider för beställningstrafiken.

Förslagen kommissionen kom med i våras innebär större flexibilitet i att dela upp rasterna, möjlighet att skjuta upp viloperioden en gång under en längre resa samt ett förslag om utvidgning av en regel som finns för internationella bussresor, men som nu föreslås gälla för resor inom ett land.

Nu har Sveriges Bussföretag lämnat in ett remissvar där de välkomnar de förslagna åtgärderna, bland annat för att förslagen innebär större flexibilitet och är mer anpassade för beställningstrafiken. 

– Turist- och beställningstrafiken följer andra mönster än annan trafik – både genom att stoppen är längre och i många fall fler men framförallt genom att en mindre genomsnittlig del av arbetstiden utgörs av körtid. Dock gör variationen på köruppdrag också att förutsägbarheten är mindre och därför är det välkommet med större flexibilitet i regelverket, säger Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag, i en kommentar. 

EU-kommissionens tre förslag på förändringar:

Raster: förare kommer att tillåtas dela upp sina raster (på minst 45 minuter för 4,5 timmars körning) i två perioder på minst 30 och 15 minuter, eller i tre perioder på minst 15 minuter vardera. Detta kommer att hjälpa dem att ta pauser mer flexibelt och vid lämpliga tidpunkter. Nuvarande regler tillåter bara förare att dela upp dessa 45 minuters raster i 15 minuter först och 30 minuter senare (men inte tvärtom).

Dygnsvila: förare kommer att tillåtas att skjuta upp början av sin dygnsvila med en timme när den totala dagliga körtiden för den dagen inte överstiger sju timmar, eller skjuta upp den med två timmar när den totala dagliga körtiden inte överstiger fem timmar. Dessa undantag kommer endast att vara möjliga en gång under en resa på åtta dagar eller mer. De nya reglerna kommer inte att ändra längden på den ordinarie dygnsvilan, som förblir på minst 11 timmar i följd inom 24 timmar.

Veckovila: reglerna för internationella tillfälliga passagerartransporter som endast äger rum inom ett enda land kommer att anpassas till reglerna för internationella tjänster, vilket gör det möjligt för förare att skjuta upp veckovila i upp till 12 dagar i följd. Detta är redan möjligt för tillfälliga internationella passagerartransporter, till nackdel för operatörer av inrikestjänster. Villkoren för att använda detta "12-dagars undantag" förblir desamma: föraren måste ta en vanlig veckovila före resan (minst 45 timmar) och två veckovila efter resan.

Källa: EU-kommissionen

Samtidigt skriver branschorganisationen i sitt remissvar att de vill se ett förtydligande av reglerna avseende uppdelning av raster, där de skriver att det är max tre raster på minst femton minuter som gäller.

"Genom att förtydliga att det går att dela upp rasten i maximalt tre raster på minst femton minuter vardera så blir det också tydligt att föraren även kan dela upp rasten på andra sätt som ryms inom givna ramar – exempelvis 15 + 15 + 15 minuter, 20 + 25 minuter, 30 + 15 minuter, 22 + 23 minuter och så vidare, inklusive 15+30 minuter som är tillåtet enligt nu gällande regelverk."

Nu anpassas kör- och vilotiderna til beställningstrafiken

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078