23948sdkhjf

Trafikverket vill skynda på infrastrukturprojekt

Flera viktiga projekt bör tidigareläggas anser Trafikverket som också föreslår lånefinansiering för att få fart på byggandet.

Det händer mycket i norra delen av landet just nu. Flera stora industriinvesteringar pågår och fler planeras.

Den befintliga infrastrukturen är dock inte dimensionerad för att klara de ökade kraven och Trafikverket anser att en utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen är en förutsättning för att möta framtida företagsetableringar och -expansioner.

Trafikverket föreslår därför tidigareläggning av kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Luleå-Kiruna, byggnation av dubbelspår Luleå-Boden och Norrbotniabanan i sin helhet samt E4 förbifart Skellefteå.

– Under vårt arbete med regeringsuppdraget har vi sett att behovet av åtgärder på infrastrukturen i norra Sverige har ökat. Etableringarna kopplade till den gröna industrialiseringen pågår och planeras nu samtidigt som gods- och persontransporter på järnväg ökar i norra Sverige, säger Helena Eriksson, Regional Direktör vid Trafikverket, region Nord, i ett pressmeddelande.

Det är tidskritiskt att börja med åtgärderna för att möta behoven som uppstår redan före 2030.

Hur ska då detta finansieras? Enligt Trafikverket skapar lånefinansiering bäst förutsättningar där anslag eller medfinansiering saknas.

– Vi behöver starta byggnationerna så snart som möjligt och för att kunna göra det föreslår Trafikverket en lånefinansiering. Det är tidskritiskt att börja med åtgärderna för att möta behoven som uppstår redan före 2030, säger Helena Eriksson, Regional Direktör vid Trafikverket, region Nord.

Trafikverket uppger också att man arbetar med flera initiativ för att kapa ledtider i kommande och pågående projekt.

Förslagen finns i en rapport som lämnades in till regeringen i mitten av september, frågan ligger därmed på deras bord nu.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125