23948sdkhjf

Tågföretagen: fokus på visionsarbete under hösten 2023

Med sommaren i bakom oss blickat vi framåt mot hösten och ser fram emot en fullspäckad agenda där vi bland annat kommer arbeta med en branschgemensam vision för järnvägen. Utmaningarna kopplade till järnvägens underhållsskuld, kapacitetsbrist och generella utveckling är påtagliga. Hur kan vi som bransch arbeta tillsammans och vilka beslut behövs för att lyfta järnvägen till den nivå som behövs och efterfrågas?

Det här är en text av Tågföretagen. 

Intresset för järnvägstransporter inom både person- och godstrafik är fortsatt stort och efterfrågan på järnvägstransporter likaså. Som ryggraden i det svenska transportsystemet behöver järnvägen vara robust och kapacitetsstark. Idag ser vi dock en trend där underhållsskulden stadigt ökar och kapaciteten inte räcker till. Samtidigt pågår omfattande industriutveckling i norra Sverige och avståndet till kontinenten blir allt mindre i takt med att vi närmar oss år 2029 och öppnandet av Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland.

Samtidigt som dessa omfattande investeringar och utveckling sker är politikens fokus fortsatt att hantera underhållsskulden med fokus på arbetspendling. Nya järnvägssatsningar är endast under utredning och det redan ansträngda järnvägssystemet blir under tiden alltmer sårbart. Vi har under sommaren även kunnat se hur olika former av extremväder – som till följd av klimatförändringarna blir allt vanligare – har påverkat järnvägen. Inte minst urspårningen utanför Hudiksvall.

Även Sveriges kommande inträde i Nato sätter krav på hela transportsystemet – inte minst järnvägen. Bortsett från bidrag till Natos gemensamma budget, sätts även krav på Sverige att som medlem bidra med en väl fungerande transportinfrastruktur där järnvägen utgör ryggraden i systemet. Vi har även ett förändrat säkerhetsläge i Sverige till följd av koranbränningarna och den ökade terrorhotnivån. Med anledning av detta har regeringen tillsatt en utredning för att utreda säkrare järnväg och kollektivtrafik, vilket är ett viktigt steg på vägen. Säkerhet är alltid hög prioritet.

Med detta är Tågföretagens agenda under hösten fullspäckad och fullt fokuserad på att arbeta, bevaka och prata om frågor som berör bland annat kapacitet och säkerhet och beredskap. I Tågföretagens reformagenda som presenterades förra året är just dessa områden prioriterade. Vi behöver underhåll som ger punktlighet, en järnväg som levererar den kapacitet som behövs för resenärer och svensk industri samt även balanserade affärsvillkor för järvängen där det lönar sig att bedriva tågverksamhet på vår avreglerade marknad.

Lägligt nog presenterade JBS styrelse (Järnvägsbranschens samverkansforum) ett initiativ under sommaren att starta ett branschgemensamt visionsarbete. Tågföretagen tillsammans med övriga aktörer inom branschen och Trafikverket har därmed ingått i en branschgemensam arbetsgrupp. Arbetet innebär att branschen gemensamt ska ta fram en vision för järnvägen för att möta de behov som finns, både för gods- och persontransporter. Järnvägens roll i transportsystemet ska tydliggöras.

Genom datainsamling, workshops och utmanande frågeställningar ska branschen enas kring en visionsprocess som ska ta järnvägen dit den behöver vara. Arbetet går hand i hand med omtag svensk järnväg som lanserades av SJ i våras. Tågföretagen ser fram emot att bidra till detta arbete och i detta även samverka med våra beslutsfattare för att optimera järnvägens bidrag till Sveriges utveckling.

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094