23948sdkhjf

Branschen positiv till nytt resegarantisystem

Ett nytt resegarantisystem har setts över. Här är Sveriges Bussföretags remissvar på utredningen. 

I somras blev utredningen om förbättrat resegarantisystem klar, en utredning som välkomnats av branschen då det nuvarande systemet bland annat beskrivits som dyrt med höga trösklar för mindre företag av Sveriges Bussföretag. 

Nu har branschorganisationen lämnat in sitt remissvar på utredningen, där man både välkomnar ett nytt system men ser samtidigt att vissa förutsättningar måste uppfyllas. 

Bland annat listar Sveriges Bussföretag följande:

  • Staten måste garantera den föreslagna resegarantifonden under uppbyggnadsfasen om inte företagens kostnader ska fördubblas under tiden. Om detta görs kan också det stärkta konsumentskyddet träda i kraft direkt.
  • När den föreslagna resegarantifonden är fullt uppbyggd så är det rimligt att nya företag som inte betalat in till uppbyggnaden betalar någon typ av start- eller inträdesavgift.
  • Andra modeller för att beräkna paketresearrangörernas bidrag till fonden bör analyseras ytterligare då det något snäva förslag som idag ligger kommer att slå mycket olika mot arrangörerna beroende på vilka produkter de erbjuder.
  • Den föreslagna hemtransportfonden för reguljära flygresenärer bör omfatta även återbetalningar till resenärer som drabbas av ett flygbolags konkurs.

– Utredningen har i stora drag kommit med ett förslag som är i linje med vad branschen argumenterat för i många år. Nu är det viktigt att införandet sker på ett sätt som inte kraftigt fördyrar för företagen under tiden. Vi hoppas att staten tar sitt ansvar och garanterar fonden under uppbyggnaden, precis som i exempelvis Tyskland som också nyligen bytt system, säger Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag, i en kommentar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125