23948sdkhjf

Bussakademin skapar en bättre dialog

Det här är en text av Sveriges Bussföretag.

Bussakademin, en satsning från Sveriges Bussföretag, har nu genomfört 4 dialogmöten. Syftet med Bussakademin är att informera om bussbranschen för landets nyvalda politiker i regionala kollektivtrafiknämnder och länstrafikbolag för att framöver hitta samverkansformer och lösningar på de utmaningar som bussbranschen står inför.

För bussbranschen utgör den upphandlade trafiken, både i form av linjetrafik och skolskjuts, största andelen av branschens totala omsättning. För Sveriges Bussföretag och dess medlemmar är det därmed av stor vikt att politiker och tjänstemän har en kunskap om branschen. 

Det är en grund för väl genomförda upphandlingar med villkor som är anpassade efter branschens förutsättningar. För de flesta bussföretag är också den upphandlade busstrafiken en förutsättning för att även kunna bedriva turist- och beställningstrafik. Villkoren för den upphandlade busstrafiken påverkar därmed hela bussbranschen och är i förlängningen avgörande för att besöksnäring, föreningsliv och företag ska kunna lita på att bussar finns att beställa och att det finns bussföretag att samarbeta med över hela Sverige.

Sveriges Bussföretag har därför under 2023 startat projektet Bussakademin, där målet är att genomföra dialogmöten i samtliga regioner under 2023 och 2024. Nu har fyra möten genomförts, i Västerbotten, Dalarna, Kronoberg och Värmland.

– Bussakademin skapade en perfekt plattform för en nystart i dialogen mellan oss bussföretag och vår huvudman, Dalatrafik. Det är viktigt för att säkerställa att vi skapar en attraktiv kollektivtrafik i regionen, kommenterade Tomas Ramsell sammankallande för avdelning Dalarna.

Bussakademin är ett projekt finansierat av bussbranschens egen forsknings- och utvecklingsorganisation BR. Bussakademin ger tillfälle att tillsammans prata om hur vi nu ska kunna utveckla kollektivtrafiken gemensamt för att nå branschens gemensamma mål om "4 av10 - 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva".

– De genomförda mötena har varit mycket lärorika, och vi på Sveriges Bussföretag ser framemot den fortsatta resan, med fler möten där vi tillsammans skapar förutsättningarna för en förbättrad kollektivtrafik, säger branschchef och vice vd Anna Grönlund.

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.065