23948sdkhjf

Milstolpar på vägen

2023 har varit ett händelserikt år för den svenska bussbranschen. Efter år av reserestriktioner i spåren av corona pandemin och ett krigsutbrott i Europa 2022 var vi många som innerligt hoppades på goda nyheter när detta år inleddes. Vi fick det – men också beslut och icke-beslut som oroar.

Det här är en text av Sveriges Bussföretag. 

Bland de goda nyheterna finns att vi lyckades sluta ett nytt bussbranschavtal. Förbundets delegation bar ett tungt ansvar och efter konstruktiva förhandlingsdagar enades parterna om ett nytt avtal på märket.

Och visst finns det fler positiva besked som pekar i rätt riktning. Vi har fått förslag på ett nytt resegatantisystem, vilket branschen länge efterfrågat. Vi har fått förslag på nya EU-gemensamma regler för kör- och vilotider för turist- och beställningstrafik, regler som tydligt visar att dagens gemensamma regelverk för buss och lastbil inte tillgodoser branschernas i många avseenden olika verksamhet och behov.

Regerings satsningar på fler platser på yrkesvux välkomnar vi mot bakgrund av bussbranschens akuta och alltmer accelererande behov av nya medarbetare, framför allt bussförare och mekaniker.

I många positiva beslut kan vi spåra argumentation och fakta som vi känner igen från vårt och våra kollegors arbete i olika sakfrågor.

För att våra medlemmars verksamhet ska fungera krävs långsiktiga spelregler och politiska beslut som tar hänsyn till branschens behov, är förutsägbara och aviseras i god tid. Beslut som bygger på fakta och kunskap inhämtade i dialog med branschen. Exempel på motsatsen har vi upplevt under året, bland annat i frågan om införandet av miljözon 3 i Stockholm. För företag som kör turist- och beställningstrafik med buss är det omöjligt att ställa om och anpassa sin fordonsflotta när beslut som berör så stor del av verksamheten ska träda i kraft med något års varsel.

Inför det nya året finns samtidigt beslut i flera aktuella frågor som vi ännu i skrivande stund saknar. Ett reviderat körkortsdirektiv och en slopad 50-kilometersgräns inom EU är beslut som vi hoppas ska fattas före årsskiftet. Det är en förändring för att på sikt kunna attrahera även yngre att söka till vår bransch.

När vi blickar mot 2024 hoppas vi på ett år där ännu fler bussar rullar, såväl i Sverige som i Europa. Vi kommer tillsammans med våra kollegor arbeta för att rätt beslut fattas så att våra medlemsföretag kan fortsätta utveckla sin verksamhet så att vi och andra kan resa och mötas.

Men innan vi kliver in i 2024 vill vi passa på att önska ett en riktigt God Helg och ett Gott Nytt År.

Linn Siden, förhandlingschef Sveriges Bussföretag

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11