23948sdkhjf

EU-rådet ger tummen upp till ändrade kör- och vilotidsregler

EU rådet har antagit flera av förslagen på förändrade kör- och vilotidsregler. 

Europaparlamentets kommittée för transport och turism, TRAN, röstade i slutet av november ja till flera förändringar av EU:s regelverk för kör- och vilotidsregler. 

En röstning som innebar att man öppnat dörren för regler som förhåller sig specifikt till turistbussförarens verklighet, istället för som idag utgå från lastbilsförarprofessionen. 

På måndagen var det dags för Europeiska unionens råd att säga sitt. Under mötet antog rådet flera av de föreslagna förändringarna, däribland tolvdagarsregeln och flexiblare raster. 

– Idag tog vi ytterligare ett steg för att förbättra trafiksäkerheten i EU. När de nya reglerna om minimiraster och viloperioder för bussförare har antagits kommer de att säkerställa bättre arbetsförhållanden för dem och garantera säkrare vägresor för turister över hela Europa, säger Óscar Puente, spansk minister för transport och hållbar mobilitet, i en kommentar. 

Delar av rådets ståndpunkt

  • Flexibiliteten att ersätta den erforderliga minimivilan på 45 minuter med pauser på minst 15 minuter vardera (tillför minst 45 minuter), fördelat på 4,5 timmars körtid, förutsatt att den totala ackumulerade körtiden för den dagen inte har överskridit 7 timmar.
  • Flexibiliteten att skjuta upp dygnsvilan med 1 timme, förutsatt att den totala ackumulerade körtiden för den dagen inte har överskridit 7 timmar, och att denna möjlighet utövas en gång under en resa med en varaktighet på minst 6 dagar, eller två gånger under en resa på minst 8 dagar.
  • Flexibiliteten att skjuta upp veckovila i upp till 12 dagar i följd efter en tidigare ordinarie veckovila, förutsatt att tjänsten varar minst 24 timmar i följd. Detta alternativ, som redan används i internationella tjänster, skulle nu kunna tillämpas även på inhemska tjänster.
  • Om kontrollbestämmelser föreskrivs i rådets text att den nödvändiga dokumentationen för att använda undantagen är en enda, nämligen en färdsedel ombord.
  • Dokumentationen ombord sträcker sig till tidigare resor under en viss tid, för vilka kopior måste medföras ombord, i pappers- eller elektronisk form.
  • Kommissionen kommer att ändra färdskrivarspecifikationerna så att typen av passagerartransport kan avläsas från maskinen och kravet på att ha med sig dokument för tidigare resor ombord kommer att upphöra när färdskrivaren används.

Källa: Europeiska rådet

Efter att rådets ministrar nu har sagt sitt ska EU-parlamentet rösta. I februari 2024 förväntas förhandlingarna vara klara och lagen kunna implementeras samma år.

– Att erkänna det specifika sättet som turistbussförare arbetar och låta dem anpassa sin körtid och raster till de specifika mönstren i sin bransch kommer att förbättra säkerheten och arbetsförhållandena, vilket ökar yrkets attraktivitet för detta miljövänliga transportsätt, säger Raluca Marian, direktör för IRU:s arbete i EU.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093