23948sdkhjf

Sju åtgärder för att kapa utsläppen

Transportsektorn står för en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige. Transportföretagen som är transportnäringens samlade röst föreslår nu sju åtgärder för att kapa det mesta av den tredjedelen samtidigt som vi kan fortsätta resa, frakta och köra.

Det här är en text av Transportföretagen.

Transportsektorn arbetar hårt för att minska utsläppen, men det är ingen hemlighet att vi står inför en utmaning med att uppnå de ambitiösa klimatmålen, både nationella och europeiska.

Politiken har pekat ut elektrifieringen som vägen framåt. Det är bra, men vi ser en bristande förståelse från regeringen, kommuner och regioner för omfattningen av denna utmaning. Här behövs mer än bara god vilja och enstaka förslag, som så här långt främst handlat om enstaka satsningar som att förse köpstarka villaägare med möjlighet att köpa snabba bilar till rabatterat pris.

För att ge transportbranschen chansen att lyckas med omställningen presenterar Transportföretagen här sju åtgärder som regeringen behöver genomföra för att transporterna ska kunna minska sina utsläpp utan att tappa konkurrenskraft eller effektivitet. Förslag som inte bara handlar om elektrifiering utan om vägen till en effektiv omställning.

Skattebefria biogasen igen. Biogas och andra biodrivmedel behöver vara tillgängliga och prisvärda. Skattebefrielsen för biogas försvann över en natt i våras efter en dom i EU-domstolen och vi väntar nu på att ett nytt godkännande.

Sänk elskatten rejält. Den svenska elskatten är en av världens högsta. Om elektrifieringen är vägen framåt för transporter fungerar inte nuvarande modell. Skatt på el som används för yrkestrafik behöver kraftigt reduceras eller slopas, precis som för tåg.

Skynda på utbyggnaden av laddinfrastruktur. När lastbilar och bussar ska elektrifieras behövs laddning och utbyggt elnät i lastbilsdepåer och vid besöksmål i busstrafiken. Utvidga stöden till laddinfrastruktur för tunga fordon. Sätt mål för genomsnittlig tid för utbyggnad av lokala elnät. Utse en nationellt samordnade myndighet för ladd- och vätgasinfrastruktur för att vägleda lokal utbyggnad av elnäten.

Ställ klimatkrav i offentliga upphandlingar. Om vi ska klara klimatomställningen behöver kommunerna och staten visa vägen. Det offentliga handlar upp tjänster och produkter som skapar transporter för 800 miljarder kronor varje år. Elektrifieringen av offentligt upphandlad busstrafik är ett föredöme och modellen borde tillämpas i allt som handlas upp enligt lagen om offentlig upphandling.

Halvera underhållsskulden i vägar och järnvägar till 2030. Utan vägar och järnvägar – ingen fungerande trafik. Kapacitetsbrist, avbrott och förseningar är skadligt för transportsektorn och näringslivet i sin helhet. Bättre underhåll behövs – för legitimiteten i den förda politiken och för ett effektivt och välfungerande transportsystem.

Skapa en marknad för fossilfria fartyg och flygplan. Marknaden för eldrivna tunga fordon är omogen och behöver stöd för att komma igång under den tid och i den takt som krävs för klimatomställningen. Stödet ska gälla samtliga tunga fordon.

Slopa flygskatten. Nu har EU tagit greppet om flygets omställning genom att skärpa utsläppshandeln för flyget och inblandningsplikten av hållbart flygbränsle. Det tycker vi är bra. För att ytterligare stärka omställningskraften i det svenska flyget måste den nationella flygskatten slopas.

Nu återstår det svåra arbetet med att genomföra konkreta insatser som faktiskt gör skillnad. En bra början är att använda denna artikel som en checklista i kommande klimathandlingsplan.

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094