23948sdkhjf

Konkurrensverket: Otillåten upphandling i utbyggnaden av Tvärbanan

Region Stockholm följde inte reglerna när ett tilläggsavtal tecknades. Det uppger Konkurrensverket som vill att Trafiknämnden ska betala tio miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

I början av 2023 tog Trafiknämnden ett beslut om att teckna ett tilläggsavtal till ett entreprenadkontrakt rörande utbyggnaden av Tvärbanan, en spårväg i Stockholm.

Konkurrensverket anser dock att avtalet, som var värt minst 300 miljoner kronor, inte tecknades enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att tilläggsavtalet förändrade villkoren i det ursprungliga kontraktet på ett så omfattande sätt att en ny upphandling borde ha genomförts.

Det som förändrades var bland annat ersättningsmodellen och villkoren för påföljder vid fel och förseningar, Konkurrensverket exemplifierar med att en vitesbestämmelse togs bort.

Enligt Konkurrensverket motiverar Trafiknämnden ändringarna med yttre omständigheter som inte var möjliga att förutse, de ska också ha hänvisat till en ändringsklausul i entreprenadkontraktet.

Konkurrensverket anser dock att förändringarna var ”så väsentliga att de ändrade entreprenadkontraktets karaktär”, och att de därför inte är tillåtna enligt lagen om upphandling.

Om en upphandlande myndighet ska göra ändringar av ett kontrakt måste det ske enligt gällande regler.

De drar slutsatsen att Trafiknämnden gjorde en otillåten direktupphandling av tilläggsavtalet, och vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm med ett yrkande om att Trafiknämnden i Region Stockholm ska betala tio miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

– Om en upphandlande myndighet ska göra ändringar av ett kontrakt måste det ske enligt gällande regler, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten, i ett pressmeddelande.

Konkurrensverket anser att det finns försvårande omständigheter som höjer sanktionsvärdet, till exempel att tilläggsavtalet har ett mycket högt värde och ger entreprenören i princip obegränsad rätt till ersättning, och att entreprenadkontraktets vitesbestämmelse togs bort.

– Oavsett vilken verksamhet som berörs är det viktigt att upphandlingsreglerna följs, att skattemedlen används korrekt och att konkurrensen tas tillvara genom att upphandlingar annonseras, säger Rikard Jermsten.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.38