23948sdkhjf

Regeringen ökar takten på elektrifieringen

Regeringen har givit flera viktiga uppdrag för elektrifiering till svenska myndigheter under 2024. 

Flera tunga myndigheter får viktiga uppdrag för elektrifieringen av transportsektorn under 2024. Det står klart efter att regeringen gått ut med regleringsbreven för 2024, alltså de styrdokument som preciserar myndigheternas årliga mål. 

Att den gröna omställningen inte går tillräckligt fort fram har stått klart för de flesta i branschen. Men nu ställer regeringen alltså högre krav på svenska myndigheter, bland annat: 

Transportstyrelsen ska vidta åtgärder för att underlätta för certifiering av nya lösningar kopplade till elektrifierad sjöfart med fokus på konvertering av fartyg till eldrift.

Trafikanalys ska ta fram ett kunskapsunderlag om en storskalig elektrifiering av transportsektorn. Kunskapsunderlaget ska bland annat omfatta en kartläggning av konsekvenser för till exempel markanvändning, elnät och beredskap - både lokalt, regionalt och nationellt.

Boverket ska identifiera kommuner som genom bland annat samhällsplanering skapar förutsättningar för elektrifiering av sjöfart, inklusive kollektivtrafik, och redovisa goda exempel på hur det kan genomföras.

Energimarknadsinspektionen ska utreda och ta fram en metod för att hantera och använda nätutvecklingsplaner i energiplaneringssyfte, bland annat för att kunna möjliggöra för en skyndsam elektrifiering av alla trafikslag.

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten avser att bygga upp och utveckla den nationella samordningen för laddinfrastruktur.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078