23948sdkhjf

Miljardegn över Volvo och stark orderingång på turistbussar

Volvo Bussar ökade både omsättning och orderingång under det fjärde kvartalet, samtidigt minskade antalet leveranser. 

Lastbils- och busstillverkaren Volvo avslutade fjolåret starkt. I det sista kvartalet ökade nettoomsättningen med tio procent till 148,1 miljarder kronor medan nettoomsättningen för helåret slutade på 552,8 miljarder kronor, vilket går att jämföra med 473,5 miljarder under 2022. 

Nettoomsättningen inom bussar ökade med åtta procent (justerat för valuta) under det fjärde kvartalet till sju miljarder kronor medan den justerade rörelsemarginalen steg till 4,4 procent (3,2 procent under samma period 2022). För helåret landade omsättningen på 22 miljarder kronor.

”Återhämtningen av efterfrågan på turistbussar i främst Nordamerika håller i sig liksom den goda utvecklingen i serviceverksamheten” skriver Martin Lundstedt, vd och koncernchef för bolaget, i rapporten.

Under det sista kvartalet ökade orderingången med 12 procent medan leveranserna minskade med 15 procent i jämförelse med samma period 2022. Orderingången landade på 1 987 bussar varav 39 var helelektriska och 31 hybrider. 1 892 bussar levererades under perioden där 167 bestod av helelektriska och 39 av hybrider. 

Under förra året ändrade Volvo Bussar sin affärsmodell i Europa och beslutade samtidigt att stänga sin karossfabrik i polska Wroclaw under 2024. Bolaget fördjupade också sitt samarbete med egyptiska MCV som ska producera karosser till elbussar för den europeiska marknaden, samt avtal med Sunsundegui för tillverkning av karosser till turistbussar.

Här skriver bolaget att orderingången på stadsbussar minskade som en effekt av övergången till den nya affärsmodellen.

För helåret 2023 landade orderingången på 7 156 fordon (en ökning om 11 procent) och leveransen på 5 773 enheter (en minskning om 1 procent).

AB Volvos helår i siffror

  • För helåret uppgick nettoomsättningen till 552,8 miljarder kronor (473,5).
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 77.638 Mkr (50.467) med en justerad rörelsemarginal på 14,0 procent (10,7).
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 66.784 Mkr (45.712).
  • Resultatet per aktie uppgick till 24,50 kronor (16,09).
  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 45.821 Mkr (35.327).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten uppgick till 36,7 procent (27,4).
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 7,50 kronor per aktie och en extra utdelning på 10,50 kronor per aktie.

Källa: AB Volvo

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094