Färdtjänsten utreds

| Av Thomas Dietl | Tipsa redaktionen

Anita Johansson ska utreda särskilda persontransporter på uppdrag åt regeringen - Målet är att hitta effektivare regelsystem.

Infrastrukturminister Anna Johansson har utsett Anita Johansson till särskild utredare för översyn av regelverket för särskilda persontransporter som innefattar färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjutsar.

Utredningens uppdrag är att föreslå lösningar såsom ändring av befintliga regler, eller framtagande av nya regler för att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda persontransporter.

Kommuner och landsting ska kunna skapa en långsiktig hållbarhet när det gäller såväl kostnader som kvalitet för särskilda persontransporter. Ändrade eller nya regler får inte leda till en försämrad kvalitet för resenärer och inte heller utöka det offentliga åtagandet.

Anita Johansson har en bred yrkeserfarenhet från bland annat Regeringskansliet, AFA Försäkring, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Verket för högskoleservice. Tidigare har hon även deltagit som expert i flera statliga utredningar. Anita Johansson bedriver i dag egen konsultverksamhet och är vice ordförande i Försäkringskassan i Stockholm samt ledamot i Inlandsinnovation AB och Luleå Tekniska Universitet.