23948sdkhjf

Mer kollektivtrafik för miljömål

Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, vill ha mycket mer kollektivtrafik för att nå EU:s klimatmål om 20 procents minskade utsläpp med säkrad tillväxt.
Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF, välkomnar rapporten och understryker att utvecklingen redan är igång.

- Branschen har redan tagit initiativ till en ökad marknadsandel och har inlett en dialog med regeringen för hur vi till år 2020 ska kunna fördubbla resandet med kollektivtrafiken. I vårt diskussionsunderlag som överlämnats till infrastrukturminister Åsa Torstensson understryks att kollektivtrafiken är ett strategiskt verktyg för att skapa tillväxt och regional utveckling genom att bidra till förstorade arbetsmarknader och skapa tillgång till högre utbildning, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF.

ITPS rapport Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt utgör ett underlag inför regeringens klimatproposition och kommande klimatförhandlingar under Sveriges ordförandeskap i EU år 2009. ITPS har analyserat hur EU:s klimatmål om en minskning av utsläppen med 20 procent, unilateralt, kan nås samtidigt som tillväxten värnas. I rapporten framkommer att det behövs en kraftig reducering av bilars bränsleförbrukning i kombination med överflyttning till andra transporttyper såsom kollektivtrafiken för att klara klimatmålen. Förutom ny bränslereducerande teknik behövs massiva investeringar för att skapa kapacitet att överföra personkilometrar från bil till kollektivtrafik.

- ITPS rapport visar att kollektivtrafiken är ett betydelsefullt instrument för att EU:s klimatmål ska kunna nås. Våra medlemmar, länstrafikbolagen, har gemensamt antagit mål som bland annat innebär att den fossila bränsleanvändningen i kollektivtrafiken ska fasas ut med minst 40 procent till år 2012 och 90 procent till år 2020, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078