23948sdkhjf

Moderaterna svarar

| Av Thomas Dietl | Tipsa redaktionen

EU-kandidaten Tomas Tobé svarar för Moderaterna.

Här finns de 10 frågorna från branschen, klicka HÄR!

1

– Genom att stegvis öka inblandningen av biodrivmedel kan vi minska de fossila koldioxidutsläppen och bidra till att Europa når sina klimatmål. Vi vill se en bred politisk överenskommelse om mer långsiktigt bindande mål, för att skapa större förutsägbarhet för biodrivmedel. Moderaterna anser att det är viktigt med en så hållbar och bred råvarubas som möjligt.

2

– Ja, Moderaterna vill underlätta tolkningen av kör- och vilotiderna och är beredda att se över regelverket utifrån bussbranschens perspektiv.

3

–Jag kommer verka för en ökad harmonisering mellan regelverk oavsett nivå, i syfte att förenkla för resande och stärka den inre rörligheten inom EU. Lokala och regionala särlösningar som inte tjänar något speciellt syfte bör undvikas.

4

–Konkurrensneutralitet utgör själva stommen i en fungerande marknadsekonomi och är alltid av central betydelse för Moderaterna. Att i större utsträckning öppna upp offentlig infrastruktur för alla bussföretag är intressant förslag som vi gärna tittar vidare på.

5

– Genom att bygga upp ett användbart kontaktnät och vårda detta – det gäller i synnerhet med aktörer som Trafikforum.

6

– Det här är en viktig fråga där jag kommer arbeta för att få in ett helhetsperspektiv, det vill säga både se till transportörens och konsumentens bästa. Självfallet är det viktigt att stärka tågpassagerares rättigheter, men vi anser att förslaget i vissa delar går för långt. Vi är bland annat kritiska mot kravet på biljettförsäljning ombord, vilket kommer leda till ökade merkostnader utan motsvarande vinst för resenärerna. Däremot är vi positiva till en harmonisering av biljettsystem som skulle förenkla resor genom Europa.

7

– Att sänka transporternas utsläpp kommer att vara en prioriterad fråga för överskådlig tid. I detta arbete kommer det vara naturligt att arbeta för bra villkor för biobränslen på såväl svensk som europeisk nivå.

8

–Det är positivt och önskvärt att Sverige och svenska myndigheter tar viktiga steg mot att använda sig av öppna standarder och mer öppna data. Moderaterna anser att alla myndigheter bör få i uppdrag att strategiskt arbeta för att öka utbudet och tillgängligheten av öppna data.

Frigörandet av data innebär även ett stort värde för våra företag och kan främja innovation, nya tekniska lösningar och AI. Det är dock centralt att tillgängliggörandet av data kombineras med ett omfattande informationssäkerhetsarbete och även beaktar den personliga integriteten.

9

–Först och främst måste företag och industrin kunna lita på att järnvägen fungerar och tågen kommer och går i tid. Idag är punktligheten på järnvägen i Sverige alldeles för dålig.

För att stärka järnvägens konkurrenskraft vill Moderaterna bland annat göra det möjligt att köra längre och tyngre tåg på de platser där det är samhällsekonomiskt lönsamt. Vi måste även göra mer för att säkerställa att det är ordning och reda i transportbranschen och att de regelverk vi har idag efterföljs.

10

– Alla ska kunna lita på att tågen kommer och går i tid. Exempelvis var mer än vart fjärde långdistanståg var försenat under förra året vilket är en alldeles för hög siffra. Utöver investeringar i ny järnväg och kraftiga underhållsinsatser behöver vi ta tag i järnvägens organisatoriska problem – så att fler tåg kan gå i tid. Det handlar bland annat om en tydligare styrning av Trafikverket och en bättre långsiktig planering av underhållsinsatser.

Håll dig uppdaterad med RT-Forum
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.161