23948sdkhjf

Liberalerna svarar

| Av Thomas Dietl | Tipsa redaktionen

EU-kandidaten Karin Karlsbro svarar för Liberalerna.

Här finns de 10 frågorna från branschen, klicka HÄR!

1

– Användningen av fossila bränslen måste minska även inom den tunga transporterna. För att allt mer styra bort från det fossila anser vi tunga transporter ska omfattas av ett reduktionspliktsystem med krav på drivmedelsleverantörer att leverera en viss andel biodrivmedel och viss klimatprestanda per år. Lösningar måste ses på lång och kort sikt. På längre sikt kommer elektrifiering och andra tekniska lösningar ge nya möjligheter. På kort sikt: det finns möjlighet att tillverka biodrivmedel på annat än palmoljebaserad råvara som skogsråvara (till exempel tallolja.) Denna utveckling får inte hindras av EU-regler som begränsar användningen av biobränsle.

2

– EU:s regler ska vara klimatmässigt och arbetsmiljömässigt hållbara. De ska inte vara diskriminerande. Vi kommer noga att följa den översyn som nu sker inom EU av kör- och vilotidsregelverket för att se om det krävs förändringar. Det är också viktigt att stärka kompetensen hos upphandlare så att upphandling av trafik sker med företag som håller hög kvalitet och följer de lagar och regler som gäller.

3

–Miljöklassningen, där alltfler städer eller regioner beslutar om lokala regler, försvårar resandet för bland annat bussar. Vi vill ha gemensamma regler och en standardisering av miljöklassningen på EU-nivå.

4

– Ja, alla former av diskriminering i detta avseende ska avskaffas. Alla företag som uppfyller de gemensamma reglerna ska få lika tillgång till offentlig infrastruktur.

5

–En öppen och kontinuerlig dialog mellan parlamentariker och intresseorganisationer är extremt viktig. Som enskild parlamentariker kan man aldrig själv tillskansa sig all kunskap som krävs i enskilda frågor. Om jag blir vald kommer jag etablera tydliga och offentliga kontaktvägar med organisationer i de frågor jag får ansvar för.

6

– Utgångspunkten för oss är att konsumenterna ska ha tillräckligt god information så att de kan fatta prismedvetna och klimatsmarta beslut. Reglerna för kompensation för förseningar och inställda tåg ska vara gemensamma i EU och kan med fördel inspireras av det som gäller för flygtrafiken. Lika villkor gynnar producenter lika väl som konsumenter.

7

– Ökade krav på minskade koldioxidutsläpp för vägtrafik, införandet av en koldioxidskatt på EU-nivå och en fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel som produceras på ett hållbart sätt är grundpelarna i vår politik för en klimatomställning inom transportsektorn.

8

– Tillgång till information och data är avgörande i den digitala eknomi vi allt mer ser växa fram. Därför är det bra att EU ser till att tillgången och hanteringen sker på liknande vilkor i hela Europa för att konkurrensen mellan företag blir jämlik. Det är dock alltid viktigt att se till att säkerheten, personliga integriteten och andra aspekter tas i beaktning vid hantering av Open Data.

9

– Vi vill utveckla järnvägens kapacitet och knyta samman Nordens storstäder. Därutöver vill vi ha en ny fast tåg- och vägförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör som skulle öka kapaciteten rejält. I övrigt vill vi undanröja nationella regleringar och införa en gemensam standard med harmoniserade regler på EU-nivå.

10

–Vi vill tillåta längre och tyngre godståg. Att införa längre och tyngre godståg är ett sätt att öka kapaciteten i järnvägssystemet. I delar av Europa, till exempel Danmark, tillåts tåg på upp till 835 meter. För att möjliggöra för längre godståg behövs en del små investeringar i bland annart mötesstationer och förbispår som är tillräckligt långa. Genom små åtgärder kan kapaciteten ökas på landets järnvägar på ett kostnadseffektivt sätt. Vi anser att möjligheten att frakta gods på järnväg och till sjöss ska underlättas genom attraktivitet och tillgänglighet, inte genom en politik som hindrar vägtransporter då det på många håll i landet saknas alternativ till vägtransporter.

Håll dig uppdaterad med RT-Forum
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.141