23948sdkhjf

Framgång för bussen i Örebro

Engagemanget för klimatsmarta resor har ökat i region Örebro län – en kampanj för kollektivtrafik fick fler än väntat att släppa bilratten till förmån för bussen.

I januari fick över 4 000 bilpendlare testa att resa gratis till jobbet med buss och tåg. Efter prova-på-kampanjen har över 850 personer valt att fortsätta resa med Länstrafiken. Nästan en 25 procent alltså.

Prova-på-kampanjen är den andra stora kampanjen inom projektet Hållbart resande i Örebroregionen. Förra årets kampanj fick över 600 vanebilister att förändra sina resvanor, det motsvarar 15 procent. Årets kampanj överträffar därmed alla förväntningar.

– Det är jättekul att 850 före detta vanebilister har valt att fortsätta att resa kollektivt i stället för med bil efter prova-på-kampanjen. Förutom fördelar för den enskilda pendlaren är det en vinst för klimatet, säger Mirja Mattsson, projektledare för Hållbart resande i Örebroregionen.

Succékampanjen har minskat koldioxidutsläppen med 1 560 ton koldioxid. Bilköerna i länet har minskat med cirka 3 000 meter, och resorna med Länstrafiken har ökat successivt under året.

– Det gläder mig att våra satsningar på riktade kampanjer har bidragit till ett ökat resande med kollektivtrafik i länet, säger Nina Höijer (S), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad vid Region Örebro län.

– Vi har genomfört flera satsningar för att utveckla kollektivtrafiken de senaste åren. Nu när mäniskor som annars inte reser med oss har fått möjligheten att prova trafiken så upptäcker de att vi har en väldigt bra kollektivtrafik, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken.

Prova-på-kampanjen har genomförts inom projektet Hållbart resande i Örebroregionen. Projektet finansieras av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt av Region Örebro län. Tillsammans med Länstrafiken, majoriteten av länets kommuner, Örebro universitet och Länsstyrelsen i Örebro län arbetar projektet för att inspirera fler att åka kollektivt, cykla eller gå.

Fakta/Så genomfördes kampanjen

  • Under vintern 2019 fick över 4 000 bilister i länet uppleva fördelarna med att pendla till jobbet med kollektivtrafik. 

  • Sex månader efter försöket fortsatte över 850 provåkare att resa med Länstrafiken.

  • Kampanjens resultat resulterade i en besparing på 1 560 ton koldioxid, vilket motsvarar 624 flygresor tur och retur till Thailand.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094