23948sdkhjf

Resenärerna gillar fossilfritt

Folkets röst tycks har nått fram till maktens korridorer när det gäller drivmedel för bussar – kraven på fossilfritt vid kommunala trafikupphandlingar

Kommunerna tar nu allt mer fasta på att en nästan hälften av Stockholms resenärer anger miljöaspekten som den enskilt viktigaste orsaken till varför de väljer bussen, enligt en undersökning från Svensk Kollektivtrafik.

Läs hela rapporten HÄR!

Att kommuner och regioner i Sverige ställer högre miljökrav i upphandlingar har varit en viktig drivande faktor i omställningen mot fossilfritt inom transportsektorn och det behövs. Sverige har som målsättning att minska utsläppen från transporter med 70 procent från 2010 års nivå tills 2030.

För bussföretagen finns idag flera sätt att ställa om flottan till fossilfritt. Nobina, Sveriges största bussföretag, har valt det enklaste på marknaden – att tanka fossilfri diesel, vilket inte kräver någon teknisk omställning. Tyvärr råder oklarhet om skattereglerna för fossilfri diesel som exempelvis HVO. Hoppet är att regeringen snarast fattar beslut i frågan, en vädjan likt ett krav som kommer från Sverigs Bussföretag.

Busstrafiken utgör en betydande del av svensk kollektivtrafik och utsläpp från transporter är en stor del av Sveriges klimatpåverkan. När bussföretag ställer om till förnybara bränslen skapas stora miljövinster. 

Drygt 50 procent av svensk kollektivtrafik sker med buss, på de svenska vägarna rullar cirka 14 000 bussar. Nobina är en av de aktörer som verkar inom svensk busstrafik, de är ett av de största företagen både i Sverige och Norden med 3700 bussar i bruk. Totalt i sin verksamhet kör Nobina 19 varv runt jorden varje dag.

Storleken på branschen och på ett stort bussföretag som Nobina innebär att deras val av bränsle har stor påverkan på miljön och Sveriges utsläpp. Nobina är ett av de företag som valt att ställa om till fossilfritt. Deras bussflotta är upp till 80 procent fossilfri i Norden och närmare 100 procent i Sverige. Bussoperatörer har idag ett antal olika förnybara bränslen att välja på till sin bussflotta, HVO100 är ett av de vanligare. HVO100 är en typ av förnybar diesel, det finns ett antal olika på marknaden och Neste MY Förnybar Diesel är en av dessa, som exempelvis Nobina använder. Runt en tredjedel av deras bussar går på Neste MY Förnybar Diesel. 

Förutom att vara identisk på molekylnivå med fossil diesel, och därmed inte påverka motorerna negativt, så görs Neste MY Förnybar Diesel till på 90 procent rester och avfall, så som använd matolja och slaktavfall, vilket ger en koldioxidreduktion jämfört med fossil diesel på 90 procent.

Flera bussföretag arbetar idag mycket med hållbarhet, på fler nivåer än bara val av bränsle. Den utvecklingen beror delvis på att det offentliga ställer allt högre krav på aktörerna i kollektivtrafiken att tillhandahålla hållbara lösningar, något som i allt mer blivit en förutsättning för att få delta i upphandlingar. 

Fossilfritt är nu nästan alltid ett krav i de upphandlingar vi är med i, säger David Erixon, kommunikationschef på Nobina.

Att kommuner och regioner i Sverige ställer högre miljökrav i upphandlingar har varit en viktig drivande faktor i omställningen mot fossilfritt inom transportsektorn och det behövs. Sverige har som målsättning att minska utsläppen från transporter med 70 procent från 2010 års nivå tills 2030.

Utvecklingen med högre miljökrav på busstrafiken i upphandlingar ligger också i linje med resenärernas önskemål. I en undersökning från Sveriges bussföretag uppgav 34 procent av alla som reser med kollektivtrafiken att miljöaspekten var den enskilt viktigaste orsaken till varför de väljer bussen. Majoriteten angav även miljön som det näst- eller tredje viktigaste skälet. Efterfrågan på hållbar busstrafik är således stort från resenärerna.  

Nobina är ett av de företag som genom en övergång till ett förnybart bränsle som Neste MY Förnybar Diesel har minskat sina utsläpp, och av allt att döma kommer kraven på den typen av omställning bara att fortsätta öka, både från medborgarna och politiker. Det är ett bra exempel på hur högre miljömedvetenhet bland befolkningen påverkar de folkvalda i deras krav i upphandlingar, som i sin tur uppmuntrar och gör det möjligt för företagen att ställa om sin verksamhet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093